Praha 4 nabízí kurzy češtiny pro cizince

Praha 4 nabízí ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (CIC) kurzy českého jazyka pro dospělé z řad cizinců žijících v Praze 4. Kurzy pro začátečníky a pokročilé jsou nabízeny zdarma a jsou realizovány v rámci projektu městské části Praha 4 - Žijeme na čtyřce společně 2017, který finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR v rámci programu na integraci cizinců. Kurzy budou probíhat v Gymnáziu Budějovická.

                                      logo městská část Praha 4logo ministerstvo vnitra ČRlogo centrum pro integraci cizinců

Kurzy češtiny pro začátečníky:

25. 9. – 11. 12. 2017, pondělí a středa 16:30 – 18:00

Kurzy češtiny pro pokročilé:

26. 9. - 12. 12. 2017, úterý a čtvrtek 16:30 – 18:00

Kurzy budou probíhat na adrese
: Gymnázium Budějovická, Budějovická 680, 140 00 Praha 4

Kontakt
: Mgr. Anežka Polášková
Karlínské náměstí 7, Praha 8
tel.: 222 360 834
e-mail: anezka.polaskova@cicpraha.org, npk@cicpraha.org

Prague 4 City District offers:
FREE COURSES OF CZECH LANGUAGE FOR FOREIGNERS 

Courses for beginners:

25. 9. – 11. 12. 2017, Monday and Wednesday, 16:30 – 18:00

Courses for advanced:

26. 9. - 12. 12. 2017, Tuesday and Thursday, 16:30 – 18:00

The courses are free of charge!

Location of courses:
Gymnázium Budějovická, Budějovická 680, 140 00 Praha 4

Contact:
Mgr. Anežka Polášková
Karlínské náměstí 7, Praha 8
tel.: 222 360 834
e-mail: anezka.polaskova@cicpraha.org,npk@cicpraha.org


Город Прага 4 предлагает:

КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

Курсы для начинающих:

25. 9. – 11. 12. 2017, Понедельник и среда 16:30 – 18:00

Курсы для продвинутых:
26. 9. - 12. 12. 2017, Вторник и четверг 16:30 – 18:00

Курсы бесплатны!
место нахождения:
Gymnázium Budějovická, Budějovická 680, 140 00 Praha 4

Контакт:

Mgr. Anežka Polášková
Karlínské náměstí 7, Praha 8
tel.: 222 360 834
e-mail: anezka.polaskova@cicpraha.org,npk@cicpraha.org

Zveřejněno: 25.08.2017 – Jan Janoušek
Vytisknout