Praha 4 nabízí kurzy češtiny pro cizince

Praha 4 nabízí ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (CIC) kurzy českého jazyka pro dospělé z řad cizinců žijících v Praze 4. Kurzy pro začátečníky a pokročilé jsou nabízeny zdarma a jsou realizovány v rámci projektu městské části Praha 4 - Žijeme na čtyřce společně 2018, který finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR v rámci programu na integraci cizinců. Kurzy budou probíhat v Gymnáziu Budějovická.

Znak MČ Praha 4
Centrum pro integraci cizincůMinisterstvo vnitra


Kurzy češtiny pro začátečníky:

       27. 3. - 28. 6. 2018, úterý a čtvrtek 16:30 – 18:00

Kurzy češtiny pro pokročilé:

       26. 3. – 18. 6. 2018, pondělí a středa 16:30 – 18:00

Rozřazovací test: 21. 3. mezi 14:00 a 17:00 v Centru pro integraci cizinců, Karlínské náměstí 7, Praha 8, 3. patro

Kurzy jsou zdarma!

 

Kurzy budou probíhat na adrese:

Gymnázium Budějovická, Budějovická 680, 140 00 Praha 4

Kontakt: Mgr. Anežka Polášková

  Karlínské náměstí 7, Praha 8

  tel.: 222 360 834

  e-mail: anezka.polaskova@cicpraha.org, npk@cicpraha.org

 

 

Prague 4 District Council offers

 

COURSES OF CZECH LANGUAGE FOR FOREIGNERS

Courses for beginners:

       27. 3. – 28. 6. 2018, Tuesday and Thursday, 16:30 – 18:00

Courses for advanced:

       26. 3. - 18. 6. 2018, Monday and Wednesday, 16:30 – 18:00

The courses are free of charge!

Placement test: 21. 3.2pm - 5pm, Centre for integration of foreigners, Karlínské náměstí 7, Prague 8, 3rd floor

Location of courses:

Gymnázium Budějovická, Budějovická 680, 140 00 Praha 4

 

Contact: Mgr. Anežka Polášková

  Karlínské náměstí 7, Praha 8

  tel.: 222 360 834

 

Город Прага 4 предлагает

КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

 

Курсы для начинающих:

       27. 3. – 28. 6. 2018, вторник и четверг 16:30 – 18:00

Курсы для продвинутых:

       26. 3. - 18. 6. 2018, понедельник и среда 16:30 – 18:00

Курсы бесплатны!

Тест на размещение: 21. 3. 14:00 - 17:00, Центр интеграции иностранцев, Karlínské náměstí 7, Прага 8, 3-й этаж

место нахождения:

Gymnázium Budějovická, Budějovická 680, 140 00 Praha 4

 

Контакт: Mgr. Anežka Polášková

  Karlínské náměstí 7, Praha 8

  tel.: 222 360 834

  e-mail: anezka.polaskova@cicpraha.org, npk@cicpraha.org

 

 

Zveřejněno: 13.03.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout