Praha 4 je „obec nejpřátelštější rodině“ v České republice

obec_pratelska_rodine_logo_150x150.jpgVedení radnice městské části Praha 4 převzalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR od Ministerstva práce a sociálních věcí ocenění za první místo v celostátní soutěži Obec přátelská rodině.

Čtvrtý ročník soutěže, kterou organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti PS Parlamentu ČR, totiž Praze 4 přinesl zlatou pozici. V šesti kategoriích (podle počtu obyvatel) ohodnotil tým expertů jakým způsobem, s jakou intenzitou a s jakou perspektivou do budoucna tyto obce realizují aktivity a opatření vstřícná k rodinám. V největší velikostní kategorii zvítězila městská část Praha 4. Odměna za toto ocenění obnáší milion korun a pocit, že politická reprezentace v tomto oboru jde správným směrem.

PŘIHLÁŠKA

DIPLOM

 Obec přátelská rodině 2011 - přihláška

 Obec přátelská rodině 2011 - diplom

V kategorii největších obcí (nad 50 000 obyvatel) navíc došlo k nečekanému rozhodnutí. Nebylo totiž vůbec uděleno druhé místo. Jako třetí se umístily České Budějovice (odměna 400 000 Kč). Tuto mimořádnost vysvětlil při předávání ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek: „Odborná komise mi nedoporučila v této kategorii vyhlásit druhé místo, protože rozdíl v bodovém hodnocení mezi vítězem, Prahou 4, a následujícím v pořadí, tedy Českými Budějovicemi, byl tak veliký, že by to nebylo správné. Rozhodl jsem se tedy, že tento rozdíl zdůrazníme neobsazením druhého místa.“

Soutěž „Obec přátelská rodině“ podobně jako v minulém ročníku hodnotila zejména mezigenerační charakter všech aktivit a jejich udržitelnost do budoucna. I letos byla nadstandardně oceňována spolupráce obcí s neziskovými organizacemi, jež se zabývají činnostmi prospěšnými rodinám.

 

Zveřejněno: 11.03.2013 – tiskový referent David Polák
Vytisknout