Praha 4 hodnotila soutěž Žijí mezi námi

Osm žákovských týmů z Prahy 4 se v letošním roce zapojilo se svými projekty do soutěže nazvané Žijí mezi námi, jejímž smyslem je motivovat děti k prohlubování zájmu o lokální historii. Prezentace projektů a vyhlášení výsledků se uskutečnilo dnes na historické Nuselské radnici.

"Těší mě, že díky soutěži Žijí mezi námi žáci našich škol poznávají, že v jejich sousedství žijí zajímavé osobnosti a že i kolem jejich školy kráčely velké dějiny,“ uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.). „Naším cílem bylo podpořit prostřednictvím poznání konkrétní lokální události hlubší chápání velkých dějin.“

Letošní ročník se inspiroval dějepisem v prostoru. Žákovské týmy měly za úkol najít v okolí své školy místo, kde se odehrála nějaká historická událost, a pokusit se o ní zjistit informace v literatuře, najít svědky a vyprávět její průběh. Svá zjištění měly týmy zpracovat na plakát či výstavní panel formátu A1.

Na dnešním finále prezentovaly jednotlivé soutěžní týmy svůj výstup před ostatními soutěžícími a před soutěžní porotou. Musely zdůvodnit výběr místa, krátce shrnout postup svého výzkumu a pokusit se vysvětlit, čím jsou výsledky, k nimž došli, zajímavé. Ke každému projektu zazněl také krátký komentář poroty.

V porotě soutěže zasedli radní MČ Praha 4 Adéla Gjuričová, Karina Hoření a Čeněk Pýcha z Ústavu pro studium totalitních režimů a herec Kryštof Rímský.

Ze soutěžních panelů vznikne výstava, která bude na jaře zpřístupněna na Nuselské radnici.
Zveřejněno: 07.03.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout