Praha 4 bude mít parkovací zóny

Praha 4 požádá hlavní město Prahu o zavedení parkovacích zón na území městské části v souladu s návrhem projektu zón placeného stání, včetně rozšíření okruhu parkujících rezidentů na obyvatele městské části Praha – Kunratice. Rozhodla o tom na svém dnešním zasedání Rada městské části Praha 4.Blíže nespecifikovaný obrázek

„Praha 4 se stala klínem mezi Prahou 2 a Prahou 5, kam svá auta parkují mimopražští řidiči, kteří už nemohou v těchto městských částech bezplatně zaparkovat, naše ulice a komunikace jsou přeplněné i v místech, kde to může ohrozit bezpečnost silničního provozu,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Proto nastal čas pro zavedení parkovacích zón také u nás.“

Po zavedení parkovacích zón v sousedních městských částech se situace na území Prahy 4 stala neudržitelnou. Především podél trasy metra C, podél tramvajových linek v Nuslích a Podolí a v ulicích sousedících s městskými částmi Praha 2 a Praha 5 se hromadí automobily řidičů, kteří zde nechávají svá vozidla zaparkovaná celý den, a tím brání obyvatelům Prahy 4 zaparkovat krátkodobě poblíž zdravotnických zařízení nebo úřadů.

„Jsem rád, že se naše městská část připojí k civilizovaným velkoměstům západní Evropy, kde cílem je, aby občan měl možnost i garanci, že zaparkuje v blízkosti svého bydliště,“ uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN – Tučňák). „A jsem naprosto přesvědčen, že Praha 4 nemá sloužit jako parkoviště pro mimopražské obyvatele, kteří od nás pokračují dále do centra města.“

Vzhledem k tomu, že městská část Praha 4 vykonává v některých oblastech státní správy přenesenou působnost i pro obyvatele městské části Praha – Kunratice, a její obyvatelé tak často navštěvují Úřad městské části Praha 4, navrhla rada poskytnout výhody rezidentury na území Prahy 4 také obyvatelům Kunratic.
Parkování Podolí
Zveřejněno: 03.05.2017 – tiskový referent David Polák
Vytisknout