Podzimní rehabilitační cvičení pro seniory 2017

„Městská část Praha 4 v rámci podpory zdraví svých seniorů jim nabídne na podzim další možnost přihlásit se na rehabilitační cvičení v Podolí,“ uvádí zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení). Toto cvičení bude opět probíhat za spolupráce rehabilitačního centra Plaveckého stadionu Podolí, a to v 1x týdně po dobu 5 týdnů. Cvičební hodina představuje 45 min. vlastního rehabilitačního programu pod vedením fyzioterapeutů a pod lékařským dohledem. Zápis do kurzů se uskuteční přímo na Plaveckém stadionu v Podolí, Praha 4, Podolská 74, I. patro (vstup vedle rehabilitace) v těchto termínech: 

Podzimní kurz začíná od 23. 10. od  9,00 hod. a končí 24. 11. ve 12,00 hod.

Zápis do podzimního kurzu proběhne od 9. do 12. 10. 2017.

Pondělí (9.10.) - od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Úterý - čtvrtek (10. - 12. 10.) - od   9,00 hod. do 12,00 hod.      

Účastník si při zápisu vybere den a čas jemu vyhovující z následujícího rozvrhu cvičebních hodin. 

Rozvrh cvičebních hodin

Pondělí - pátek od 9,00 hod. do 12,00 hod.

POZOR! Cvičební hodiny nelze v průběhu 5 lekcí měnit!!! 

Vzhledem k tomu, že tato aktivita je určena pro obyvatele starší 63 let s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 4, je nutné při nákupu permanentky předložit platný občanský průkaz. Na základě zde uvedených údajů bude senior zaveden do evidence a bude mu vystavena průkazka pro rehabilitační cvičení, opravňující jej k využití 5 lekcí, a to na období 5 týdnů ve zvolených dnech a časech.

Dále senior při zápisu předloží 150,- Kč jako finanční spoluúčast. Cena jedné cvičební jednotky je 60,- Kč, avšak senior hradí pouze polovinu, tj. 30,- Kč, druhá polovina je dotována MČ Praha 4.

Samotné cvičení bude probíhat v klimatizované tělocvičně Plaveckého stadionu Podolí, na adrese Praha 4, Podolská 74, I. patro. V jedné skupině je 12 cvičících, aby jim instruktor mohl věnovat dostatečnou péči a pozornost. Veškeré cvičební nářadí je k dispozici v tělocvičně, včetně cvičebních podložek. Cvičební oděv dle vlastního uvážení, cvičební obuv – cvičky, nebo je možno cvičit na boso (tělocvična je vybavena kobercem). 
Zveřejněno: 15.09.2017 – vedoucí oddělení PR Petra Handlová,
Vytisknout