Plochy pro volný pohyb psů v novém

Na území MČ Praha 4 je v současné době 13 ploch určených k volnému pohybu psů. Tato prostranství mají výjimku z obecně závazné vyhlášky č.6/2001 o ochraně veřejné zeleně a pohyb psů zde není nikterak omezen.

Pro zvýšení standardu poskytovaných služeb vybaví na jaře MČ Praha 4 tyto plochy agility prvky.

„Naším záměrem je zatraktivnit pobyt na těchto plochách nejen psům, ale i jejich držitelům,“ představuje projekt radní pro životní prostředí Ing. Ondřej Růžička a dodává „Přibydou i nové koše, držáky na sáčky, nové lavičky a informační tabule.“

Plochy pro volný pohyb psů naleznete v ulicích U Michelského mlýna, Podolská, U Družstva práce, Michelská, Durychova, Nad Koupadly, v parku Kavčí hory, v Krčském parku, v ulici V Štíhlách, Nad Vinným potokem, Boleslavova, Na Záhonech a v třešňovce Na Chodovci.
Zveřejněno: 09.04.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout