Pas i občanský průkaz si můžete přijít vyřídit i v úterý a ve čtvrtek dopoledne

Vzhledem k blížícím se prázdninám a období letních dovolených dochází zejména v období června a července ke značnému nárůstu žadatelů o cestovní pasy. Současně také roste počet žadatelů o občanské průkazy a změnu trvalého pobytu.
Z těchto důvodů může být i při plné obsazenosti přepážek poměrně dlouhá čekací doba a při vysokém počtu čekajících žadatelů může být vydávání pořadových čísel pro agendy cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel ukončeno dříve tak, aby mohli být všichni čekající řádně uspokojeni.
V této souvislosti doporučujeme využívat i v současné době méně vytížené úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek dopoledne.

Úřední doba pro občanské průkazy a cestovní doklady i evidenci obyvatel:
pondělí a středa: 8.00 - 18.00 hodin
úterý a čtvrtek: 8.00 - 12.00 hodin

Zveřejněno: 11.06.2018 – Vít Drbal
Vytisknout