Pamětní deska připomíná statečný boj odbojářů s gestapem

Dramatické střetnutí českých odbojářů s gestapem připomíná na domě v Čiklově ulici 1238/19 pamětní deska. Společně ji dnes odhalily Společnost Václava Morávka v Kolíně a pražský Spolek Pocta Mašínům ve spolupráci s městskou částí Praha 4.

V době nacistické okupace z domu s dnešním číslem 1238/19 vysílala ilegální vysílačka odbojové skupiny, která do historie vešla pod názvem Tři králové. V úterý 13. května 1941 ve večerních hodinách zde byl po boji s komandem pražských gestapáků postřelen a zajat podplukovník Josef Mašín. Dvěma dalším odbojářům, štábnímu kapitánovi Václavu Morávkovi a četaři aspirantovi Františku Peltánovi, se díky jemu podařil krkolomný únik, když se spustili po tenkém uzemňovacím lanku vysílačky z výšky zhruba 12 – 13 metrů do zadního dvora činžovního domu.

„Nenápadné domy, kolem kterých procházíme bez povšimnutí, byly v minulosti svědky silných příběhů a tento dům je jedním z nich,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Neokázalé hrdinství Mašína a Morávka, kteří pro vlast a svobodu riskovali vlastní život, je pro nás silnou inspirací i dnes. Je totiž v příkrém protikladu proti nesnášenlivosti a sobectvím jehož jsme tak často svědky.“

Jména Josefa Mašína a Václava Morávka jsou navždy spojena se jménem podplukovníka Josefa Balabána. Radista František Peltán bývá v historické literatuře někdy označován jako „čtvrtý král.“

Další osudy hlavních postav tohoto příběhu byly hrdinské i tragické. Štábní kapitán Václav Morávek padl se zbraní v ruce v boji s nepřítelem 21. března 1942 u Prašného mostu v  Dejvicích. Četař aspirant František Peltán zemřel 20. července 1942 na následky zranění, utrpěného v boji. Pplk. Josef Mašín, který svojí odvahou a rázným jednáním umožnil svým druhům únik, byl po více než ročním věznění popraven 30. června 1942 na kobyliské střelnici.

„Pomníky jsou součástí naší historické paměti, připomínají nám, že se dějiny odehrávaly na konkrétních místech, v domech, ve kterých žijeme, v ulicích, kterými procházíme, a že je utvářeli konkrétní lidé,“ uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.). „Současně nás naléhavě varují, jak snadné je ztratit svobodu a jak obtížné je ji znovu získat.“

Dnes se ulice jmenuje po Aloisi Václavu Čiklovi, který se svojí rodinou, manželkou a dvěma dcerami, bydlel právě v ulici Pod Terebkou v domě, který tehdy nesl číslo. 17. Po atentátu na Reinharda Heydricha, se podílel na podpoře sedmi parašutistů, ukrývajících se v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Za tuto pomoc byl zatčen a spolu s dalšími duchovními pravoslavné církve odsouzen nacistickým soudem k trestu smrti a zastřelen na kobyliské střelnici.

Na pamětní desce se uvádí: Když kryl únik svých spolubojovníků, štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, a radisty četaře Františka Peltána, kapitána in memoriam, byl v tomto domě dne 13. května 1941, při razii gestapa, raněn a zajat hrdina protinacistického odboje podplukovník Josef Mašín, generálmajor in memoriam. Po ročním vězení byl 30. června 1942 popraven v Praze Kobylisích.

Zveřejněno: 16.05.2017 – tiskový referent David Polák
Vytisknout