PODMÍNKY PRO VÝDEJ VSTUPENEK

Vážení senioři,
městská část Praha 4 podporuje své seniory formou aktivit z různých oblastí, které pro ně pořádá, např. taneční odpoledne, koncerty, přednášky, sportovní akce apod. Naší snahou je poskytnout možnost účasti na akcích co nejširšímu počtu seniorů z naší městské části. Abychom předešli zbytečným nedorozuměním je třeba znovu připomenout jasně stanovená pravidla výdeje vstupenek.

Na většinu akcí se přihlašuje telefonicky na bezplatné lince 800 100 128 v předem určený den, a to vždy od 8.00 hodin.

Na větší akce, např. koncerty, posezení s tancem apod. se vydávají vstupenky. Tyto vstupenky jsou většinou zdarma. Nárok na vstupenku má občan s trvalým bydlištěm v městské části Praha 4 starší 63 let.

Podmínky pro vydání vstupenky:
  • 1 vstupenku je třeba si přijít vyzvednout osobně a prokázat se občanským průkazem, aby mohla být zkontrolována adresa trvalého bydliště a rok narození.  
  • 2 vstupenky je možné vydat pouze pokud se jedná o manžele, což je uvedeno v OP (popř. bude doloženo kopií OP manžela/manželky).
  • 1 vstupenku pro osobu se ZTP je možné vyzvednout, a to na základě kopie občanského průkazu a kopie průkazu ZTP.
VSTUPENKY NEMOHOU BÝT VYDÁVANY NA PŘEDLOŽENÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY JINÝCH OSOB
(s výjimkou doložení ZTP)

Zveřejněno: 18.02.2016 – tiskový referent David Polák
Vytisknout