Oddělení živností a koncesí

 • vykonává státní správu na úseku  živnostenském podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, a  zákona č. 570/1991 Sb.,o živnostenských úřadech, v platném znění
 • vydává živnostenské  listy a koncesní  listiny  pro  fyzické a  právnické  osoby , provádí jejich změny a případně je ruší
 • projednává žádosti o koncesní listiny s příslušnými orgány a řídí se jejich stanoviskem
 • vydává  rozhodnutí o udělení koncesních listin a schvaluje odpovědné zástupce
 • vyzývá podnikatele k odstranění závad ohlášení živností či žádostí o koncesní listiny
 • přiděluje identifikační čísla fyzickým osobám s výjimkou zahraničních fyzických osob
 • žádá o vydání stanoviska u příslušných ministerstev a jiných orgánů státní správy
 • přijímá přihlášky k daňové registraci, přijímá oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti a přihlášky k důchodovému a nemocenskému pojištění, přijímá hlášení volného pracovního místa nebo jeho obsazení, přijímá oznámení pojištěnce o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti
 • zajišťuje registraci podnikatelů ve vztahu k finančnímu úřadu, k České správě sociálního zabezpečení, k úřadu práce a ke zdravotní pojišťovně
 • doplňuje údaje do živnostenského registru
 • ukončené dokumenty týkající se cizinců předává Cizinecké policii ČR
 • připravuje ukončené dokumenty k předání FÚ, PSSZ, ÚP zdravotní pojišťovně
 • řídí se metodikou živnostenského odboru  MHMP, odboru živností  Ministerstva průmyslu a  obchodu  ČR a dalších příslušných státních orgánů
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Martišek Robert Vedoucí oddělení živností a koncesí 261 192 285 4.23 robert.martisek@praha4.cz
Andělová Michaela Referent 261 192 420 4.21 michaela.andelova@praha4.cz
Fejfárková Zuzana Referent 261 192 150 4.22 zuzana.fejfarkova@praha4.cz
Hájková Hedvika Referent 261 192 261 4.21 hedvika.hajkova@praha4.cz
Machynková Miroslava Referent 261 192 249 4.21 miroslava.machynkova@praha4.cz
Parčová Jana Referent 261 192 270 4.22 jana.parcova@praha4.cz
Šachlová Hana Referent 261 192 517 4.22 hana.sachlova@praha4.cz
Víznerová Pavla Referent 261 192 140 4.21 pavla.viznerova@praha4.cz

 

Zveřejněno: 22.01.2013 – tiskový referent David Polák
Vytisknout