Oddělení kontroly

  • provádí v rámci své působnosti kontrolu  dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění a zákona č.570/1991 Sb.,o živnostenských úřadech, v platném znění v provozovnách na území MČ Praha 4
  • při výkonu kontrolní činnosti se řídí zejména zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění,  zák.č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele a nařízení, kterým se vydává tržní řád
  • v rámci své působnosti vyřizuje stížnosti, návrhy, podněty a petice občanů
  • při výkonu kontrolní činnosti spolupracuje s dalšími odbory úřadu, Policií ČR, městskou policií, orgány hygienické služby, ČOI a dalšími orgány
  • ukládá blokové pokuty za zjištěná porušení živnostenského zákona a pořádkové pokuty
  • vede evidenci uložených sankčních řízení do registru (RŽP)
  • řídí se metodikami a požadavky MPO a MHMP
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Kubecová Dana Vedoucí oddělení kontroly 261 192 361 4.18 dana.kubecova@praha4.cz
Červená Hana Referent 261 192 351 4.18 hana.cervena@praha4.cz
Jarušková Drahomíra Referent 261 192 350 4.18 drahomira.jaruskova@praha4.cz
Tesárková Romana Referent 261 192 349 4.18 romana.tesarkova@praha4.cz

 

Zveřejněno: 22.01.2013 – tiskový referent David Polák
Vytisknout