Nový přístřešek v zastávce Nad Havlem

"Po několikaletém úsilí se nám z iniciativy místního občana Vladimíra Hroudy a ve spolupráci s Dopravním podnikem, a.s. podařilo instalovat přístřešek u autobusové zastávky Nad Havlem.

Přestože Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy trval na jednotném mobiliáři a zastřešení zastávky by tak bylo v nedohlednu, získali jsme tento přístřešek ze skladu autobusového depa Kačerov.

Děkujeme panu Hroudovi a ostatním aktivním občanům Staré Krče."

Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení), radní pro územní rozvoj


Nový přístřešek v zastávce Nad Havlem

Nový přístřešek v zastávce Nad Havlem
Vytisknout