Ministerstvo dopravy nařídilo prověřit zprůchodnění pasáže na Budějovické

Hlavní město Praha musí prověřit možnost zprůchodnění pasáže na stanici metra C Budějovická, kterou uzavřelo v lednu letošního roku, když vyhlásilo havarijní stav terasy nad jižním vestibulem metra. Rozhodlo o tom Ministerstvo dopravy ČR. Dalo tak za pravdu opakovaným žádostem starosty městské části Praha 4 Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení), který o zprůchodnění pasáže požádal a několikrát je urgoval.

„Takové rozhodnutí vítám,“ uvedl starosta Petr Štěpánek. „Pasáž mezi severním a jižním vestibulem je klíčovým komunikačním uzlem v této lokalitě. Denně tudy prochází tisíce pasažérů metra a autobusů MHD, pacienti polikliniky, návštěvníci úřadů a zákazníci provozoven obchodu a služeb. Rozhodnutí magistrátu uzavřít podchod poškozuje všechny, nejvíc hendikepované, seniory a matky s kočárky.“

Ministerstvo dopravy nařídilo hlavnímu městu, aby v pasáži Budějovická zjistilo skutečný stav a prověřilo možnost dočasného zpřístupnění stavby. Vlastník má bez odkladu zpracovat projektovou dokumentaci k odstranění závadového stavu a tato dokumentace má být z rozhodnutí ministerstva dopravy projednána mimo jiné se složkami Integrovaného záchranného a s městskou částí Praha 4.

„Vyčkám na doručení tohoto rozhodnutí hlavnímu městu Praze, a pokud nebude bezodkladně zjednána náprava, požádám o svolání koordinační schůzky všech zainteresovaných,“ uvedl dále starosta Petr Štěpánek.

Ministerstvo dopravy rozhodovalo o odvolání společnosti DBK a dalších subjektů proti rozhodnutí pražského magistrátu uzavřít pasáž i terasu nad jižním vestibulem metra C Budějovická.
Zveřejněno: 01.06.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout