Mezinárodní spolupráce v oblasti školství

Městskou část Praha 4 navštívila začátkem prosince delegace z polského města Opole, kterou přijal radní pro školství a vzdělávání Jaroslav Míth (ODS). Předmětem návštěvy byl podpis dohody o partnerství mezi Základní školou Prahy 4 Nedvědovo náměstí a Základní školou v polském Opole.

„Spolupráce bude zaměřena především na výměnné pobyty našich žáků plavců, realizaci společných výukových projektů, výměnu zkušeností v oblasti sportovního tréninku plavání, organizování a vedení plaveckých soutěží,“ uvedl radní Jaroslav Míth.

Základní škola v Opole je stejně jako Základní škola Nedvědovo náměstí zaměřena na výuku plavců, což spojuje nejen vedení školy, pedagogy, trenéry, ale hlavně žáky. Delegace navštívila Plavecký stadion Podolí, prohlédla si prostory školy a zúčastnila se adventní akce ve školní družině.

Dohodu za školy podepsali ředitelé, Mgr. Josef Blecha a paní ředitelka Mgr. Alicja Mielniczuk.

„Předpokládáme, že podepsaná dohoda o mezinárodní spolupráci bude přínosem pro obě školy, pedagogy, žáky a zúčastněná města,“ dodal radní Jaroslav Míth.
Přivítání Polské delegace radním pro školství a mládež Jaroslavem Míthem - 1. 12. 2015
Zveřejnil: tiskový referent David Polák
Vytisknout