Městská část Praha 4 už provozuje první dětské skupiny

Zejména efektivnější podpora návratu do zaměstnání u rodičů dětí, které jsou ve věku před nástupem do mateřské školy, je cílem projektu, který v letošním roce zahájilo Zdravotnické zařízení městské části Praha 4. Dětské skupiny jsou součástí projektů realizovaných od počátku roku 2016 a financovaných z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 - banner

Ve dvou budovách, v Kotorské a Rabasově ulice, dochází k transformaci dosavadních oddělení jeslí a Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 zde začíná s provozem sedmi dětských skupin. Z nich šest je financováno z Evropského sociálního fondu. Kapacita dětských skupin je v současné době povolena na šestkrát po dvaceti dětech a sedmá dětská skupina nabízí kapacitní možnost pro osmnáct dětí.

„V kontextu rostoucích nákladů na provoz, jako je valorizace mezd nebo rostoucí náklady na energie, chceme zachovat a nejlépe ještě zvýšit dostupnost péče. Důraz klademe především na rodiče z nízkopříjmových skupin obyvatel Prahy 4. Služba, která je spolufinancovaná v rámci realizace projektu, bude  určena pouze cílové skupině, která prokáže vazbu na trh práce,“ upřesňuje Jan Schneider (Hnutí Pro Prahu), ředitel Zdravotnického zařízení městské části Praha 4.

Transformace a provoz dětských skupin výrazně zprofesionalizuje péči o děti. Ve skupinách budou postupně zavedeny systematizované plány péče jednotlivých skupin a individuální plány pro každé dítě. Zařízení také zakoupí moderní výchovné pomůcky.

Všechny potřebné informace a dokumenty k transformaci a provozu dětských skupin ve Zdravotnickém zařízení městské části Praha 4, ale také přihlášky, kontakty na vedoucí skupin a projektovou manažerku, najdou rodiče a všichni zájemci na webovém portálu: http://www.zzpraha4.cz/detske-skupiny.
Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Praha - pól růstu ČR  Logo hl. m. Prahy
Zveřejněno: 26.02.2016 – tiskový referent David Polák
Vytisknout