Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: kdo je občan (Zuzana Čapková 07.06.2018 8:57) – Matriky a státní občanství
  dobrý den,
  v případě, že konkrétní službu nabízí město svým občanům, mohu ji čerpat, ikdyž mám trvalé bydliště mimo toto město a v tomto městě vlastním nemovitost? Kdo je občan města a dle jakého zákona, vyhlášky? Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.06.2018 12:00)
   Dobrý den,

   co se týče využívání služby pro občany určitého města, je třeba se obrátit na odbor, který příslušnou službu zajišťuje, jelikož nespecifikujete o jakou službu se jedná, nemohu Vám poradit na koho dotaz směřovat.
   Kdo je občanem obce stanoví zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, konkrétně pak § 16:

   § 16

   (1) Občanem obce je fyzická osoba, která

   a) je státním občanem České republiky, a

   b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.

    
   V případě hlavního města Prahy je pak definice občana stanovena zákonem č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze:
    
   § 6

   (1) Občanem hlavního města Prahy je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a v hlavním městě Praze je přihlášena k trvalému pobytu.

   (2) Občanem městské části je občan hlavního města Prahy, který je v městské části přihlášen k trvalému pobytu.

    
   S pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: uznání otcovství - otec cizinec (Kateřina 29.05.2018 17:49) – Matriky a státní občanství
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala jak postupovat v případě uznání otcovství, když je otec dítěte cizinec, pokud bychom tak chtěli učinit ještě před narozením dítěte. Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 05.06.2018 13:22)
   Dobrý den,
    
   na váš dotaz nelze konkrétně odpovědět, neboť nepíšete z kterého státu je otec a který stát mu vydal rodný list, tak jen všeobecně.
    
   Otec cizinec předkládá svůj průkaz totožnosti (pas), má-li  přidělené rodné číslo České republiky nebo průkaz k povolení trvalého/přechodného pobytu, pak i tyto doklady.
   Dále předloží svůj rodný list, s příp. vyšším ověřením, který musí být přeložen z úředního jazyka státu, kde byl vydán do českého jazyka českým soudním tlumočníkem včetně vyššího ověření.
   Zde záleží, v kterém státě byl doklad vydán. Z některých států je potřeba Apostille nebo Superlegalizace a s některými státy máme mezinárodní dohody, kdy není potřeba vyšší ověření.
   Otec by měl komunikovat dobře česky slovem i písmem, protože se jedná o správní akt  (v podstatě jako u soudu). Musí porozumět psanému textu právního charakteru a říci o  co v daném textu jde.  
    
   Nerozumí-li dobře česky je nutná přítomnost tlumočníka (z úředního jazyka státu, jehož je občanem). Jejich seznam najdete www.justice.cz
    
   Jen doplňuji, že matka dítěte, která nebyla nikdy vdaná a je občankou ČR předkládá svůj rodný list, občanský průkaz nebo pas a těhotenskou průkazku.
    
    
   S pozdravem
    
   Lenka Lacková
   matrikářka
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: ROdný list - ztráta (Eva Nováková 16.04.2018 9:55) – Matriky a státní občanství
  Dobrý den,
  narodila jsem se v Praze 4 a bohužel jsem ztratila rodný list. Chystáme s přítelem v létě svatbu a proto bych si ráda zažádala o rodný list. Můžete mi prosím pomoct a napsat jak přesně postupovat? Žádost už mám vytisknutou a plánuji ji k Vám poslat poštou, vyzvednutí musí být pak osobně?Předem moc děkuji za odpověď, Nováková
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 17.04.2018 9:40)
   Dobrý den,
   máte dvě možnosti jak v případě žádosti o duplikát rodného listu postupovat:
   1. Přijdete si požádat osobně, rodný list Vám bude vystaven na počkání v úředních hodinách matriky (Po+St. 8:00-18:00, čt 8:00-12:00).
   2. Zašlete žádost poštou, na žádosti specifikujete, zda si ho chcete přijít vyzvednout osobně, nebo zda ho chcete zaslat na adresu, kterou uvedete.
    
   Za vystavení duplikátu rodného listu se platí správní poplatek 100 Kč. V případě, že budete žádost posílat poštou, je třeba správní poplatek přiložit k žádosti.
    
   S pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Matrika (Kateřina Hrušková 11.04.2018 12:15) – Matriky a státní občanství
  Dobrý den, chci se zeptat na jakou matriku mám s přítelem zajít, když chceme určit otcovství? Trvalé bydliště mám Praha 4 - Písnice. Děkuji, Hrušková K.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 11.04.2018 15:27)
   Dobrý den paní Hrušková,

   protokol o určení otcovství můžete sepsat na jakékoli matrice v ČR-není ničím dána příslušnost na určitý úřad.
   Pokud jste oba občané ČR, dostavíte se s  partnerem  oba dva současně na matriku  a předložíte:
   Vy: platný průkaz totožnosti, originál rodného listu, těhotenskou průkazku, pokud jste rozvedená, tak originál rozsudku o rozvodu s razítkem nabytí právní moci /PM více než 300 dnů od rozvodu/, pokud už máte s partnerem společné dítě, tak vezměte s sebou jeho rodný list
   Partner: platný průkaz totožnosti  a originál rodného listu .
   Kdy se rozhodnete protokol sepsat je na vás, lze tak učinit  před narozením i po narození děťátka.
    
   S pozdravem
    
   Dagmar Marková
   matrikářka
   ÚMČ Praha 4
    
 • Otázka: průkaz (MaiAnh Nguyen 03.01.2018 18:15) – Matriky a státní občanství
  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, nyní jsem nabyla státní české občanství a bylo mi řečeno, že mám vrátit průkaz k povolení o trvalém bydlišti. Mohla bych se tedy zeptat, stane se něco když ji nevrátím?
  Předem děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 08.01.2018 15:49)
   Vážená paní,

   pokud průkaz nevrátíte, budete ve správním řízení vyzvána k jeho vrácení.  Další postup určí cizinecká policie.

   Děkuji za pochopení.

   S pozdravem a přáním příjemného dne   
   Helena Bógyiová
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: zjištění času narození (Marta Němečková 06.12.2017 20:18) – Matriky a státní občanství
  Dobrý den, prosím Vás o radu jak postupovat při zjišťování přesného času narození. Narodila jsem se 28.4.1972 v Krči. Velice Vám děkuji za zprávu Marta Němečková
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.12.2017 9:09)
   Dobrý den paní Němečková,
    
   v matriční knize se tento údaj neuvádí. Čas narození se píše na hlášení o narození, které se archivuje na magistrátu hlavního města Prahy.
   Se svým dotazem se obraťte na Magistrát hl.m.Prahy, odd. matrik a státního občanství, Jungmannova 35/29, Praha 1, tel.236 00 29 04; 236 00 21 22.
   Klara.Bendova@praha.eu; Jana.Pupakova@praha.eu; Michal.Olsa@praha.eu. 

   Po dohodě Vám Vámi požadovaný údaj vyhledají.

   S pozdravem

   Martina Jáchymová
   matrikářka
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: OP a registrované partnerství (Jana Pavlíčková 03.11.2017 13:22) – Matriky a státní občanství
  Dobrý den, chtěla bych se dotázat zda je vůbec nutná výměna OP když chci vstoupit do registrovaného partnerství a nechci zapsat do OP svůj rodinný stav jak je to již možné? Vlastně se u mě nic nezmění a příjmení bych si ponechala své. V souvislosti s tím bych se ráda i zeptala pokud by to bylo možné, zda je nějak ze zákona dáno, že musím o změně stavu informovat svého zaměstnavatele? Nebo to je jen má soukromá věc? Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner, 06.11.2017 14:25)
   Dobrý den,

   pokud ve stávajícím občanském průkazu nemáte uvedený rodinný stav a nebudete si měnit příjmení, nedojde tedy ke změně údajů v OP a není třeba ho měnit. Nicméně pokud v současném OP rodinný stav uvedený máte, je třeba výměnu provést, protože dojde ke změně údajů, zapsaných v občanském průkazu. Do nového OP již pak rodinný stav uvádět nemusíte.

   Co se týče povinnosti hlásit změnu zaměstnavateli, doporučuji obrátit se na Ministerstvo práce a sociálních věcí, případně vznést obecný dotaz přímo na personální/mzdové oddělení vašeho zaměstnavatele.
   V případě dotazů se můžete obrátit na naši informační linku: 261 192 659
    
   S pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Listina o udělení státního občanství (Tom 27.10.2017 10:52) – Matriky a státní občanství
  Dobrý den,
  Dostal jsem listinu o udělení státního občanství. Jaký je následující krok? Musím teď jít na příslušný úřad kde mám trvalý pobyt a požádat o český rodný list?
  Děkuji s pozdravem tom
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 01.11.2017 10:16)
   Dobrý den,
    
   po udělení státního občanství České republiky je třeba podat žádost o zápis do Zvláštní matriky v Brně, pro vystavení českých matričních dokladů. Tento zápis se dá sepsat na kterékoliv matrice v České republice, nejčastěji se tak děje v místě trvalého pobytu žadatele.
    
   Na tento zápis sebou vezměte Listinu o udělení, cizozemský matriční doklad, který se bude posílat do Brna a doklady totožnosti.
    
   Dále se domluvte s oddělením evidence obyvatel v místě Vašeho trvalého pobytu ohledně adresy trvalého pobytu a případných českých dokladů totožnosti.
    
    
   Přeji příjemný den.
   S pozdravem
    
   Jana Klimakovská 
   matrika, státní občanství
   Úřad MČ Praha 4
 • Otázka: OP (Margita Kratochvílová 10.10.2017 21:49) – Matriky a státní občanství
  Dobrý den,
  příští měsíc mi končí platnost občanského průkazu. Jsem občankou ČR.
  jak dlouho bude trvat výměna? A dostanu nějaké potvrzení jako náhradu než obdržím nový OP? Budu s tímto dokladem moci volit?
  Děkuji
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 11.10.2017 14:14)
   Dobrý den,

   občanské průkazy (dále jen OP)vyrábí Státní tiskárna cenin, která má na výrobu ze zákona lhůtu 30 dní. V praxi nicméně průkazy chodí vyrobené podstatně dříve, cca kolem dvou týdnů, není však možné tuto lhůtu garantovat. Pokud v době podání žádosti o nový OP bude Váš stávající OP ještě platný, bude Vám ponechán, tudíž jestli Vám prochází až v listopadu, bez problémů na něj můžete odvolit.
   V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši informační linku: 261 192 659.

   S pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: potvrzeni o studiu (Franta 06.10.2017 18:58) – Matriky a státní občanství
  Dobry den. jsem cizinec ,ziju a pracuju vic 13 let na uzemni České republice .Ted bych chtěl podat zadost o udeleni statniho obcanstvi CR ...koukal jsem na podmínce ,ze musim certifikace B1 z ceskeho jazyka a české realii !!Prosim vas,mam otázku: jsem byl student od roku 2005 do 2009 na Vysoke skoly .Pokud mam potrzeni o studiu v době 2005 -2009 a jazyk studia byl cesky . Mohlo byt to staci ? Dekuji vam za odpověď .
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 09.10.2017 9:43)
   Dobrý den,

   zkoušku z českého jazyka  a z českých reálií nemusí skládat cizinec, který prokáže, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučujícím jazykem český jazyk.
   Pokud jste studoval na vysoké škole, nestačí doložit pouze klasické  potvrzení o studiu, ale je nutné, aby Vám vysoká škola vydala potvrzení, dle níže uvedeného vzoru:
    
   Vysoká škola (název a adresa vysoké školy)  potvrzuje, že pan Jméno a příjmení, datum narození, studoval na naší škole v níže uvedených akademických letech:
   2005/2006
   2006/2007
   2007/2008
   2008/2009.
   Studium v této době nebylo přerušeno, probíhalo v českém jazyce a bylo  ukončeno dne ……. státní závěrečnou zkoušku (případně jak).
    
   Potvrzení musí být doloženo v originále.
    
   S pozdravem
   Miluše Pavlíková, státní občanství – telefon 261 192 101


Vytisknout