Mateřská škola 4 Pastelky otevřela Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola 4 Pastelky, kterou zřizuje městská část Praha 4, otevřela začátkem letošního roku Metodické centrum předškolního vzdělávání. Centrum bude fungovat v rámci projektu Škola hrou, který realizuje nezisková organizace EDULAB. Slavnostního otevření se za městskou část zúčastnil zastupitel a předseda Výboru pro energetické úspory Ivo Vaněk (Klub Tučňák).

„Předškolní výchova je nejdůležitější období v životě. Má podporovat prosociální chování, estetické vnímání, sebeobsluhu, a to nenásilně, vše formou hry,“ uvedl Ivo Vaněk.

Cílem metodického centra je prakticky ověřovat didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy. Probíhat v něm budou školení, workshopy a metodické dny, na kterých budou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií organizace EDULAB poskytuje mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Metodické centrum funguje zatím na devíti vybraných pilotních mateřských školkách v Praze, Brně, Ostravě, Plzni Olomouci, Pardubicích, Ústí nad Labem a Hustopečích.

Více informací o projektu naleznete na www.edulabcr.cz.
Zveřejnil: tiskový referent David Polák
Vytisknout