Maminky, MČ Praha 4 nabízí další možnost naučit se poskytnout první pomoc!

S ohledem na stále velký zájem ze strany rodičů připravila MČ Praha 4 ve spolupráci s Českým červeným křížem pro maminky na MD či rodiče na RD další podzimní opakování kurzu 1. pomoci s praktickými ukázkami.

Zájemci se poučí o tom, jak pomoci dítěti v bezvědomí či při dušení, vyzkouší si resuscitaci na figuríně kojence a předškolního dítěte, získají přehled o běžnějších úrazech, jako jsou popáleniny, zlomeniny apod.

V závěru kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu, praktickou brožuru a zdarma též příruční lékárničku.

Kurz v délce 4 hodiny se uskuteční 12. 10. 2017 od 9.00 do 13,00 hodin ve 2. patře Nuselské radnice (Táborská 500/30, místnost č. 205). Každý účastník zaplatí jen polovinu ceny kurzu, tj. 200,- Kč, druhých 50 % ceny (stejně jako příruční lékárničku) hradí MČ Praha 4. Podmínkou účasti na kurzu je trvalé bydliště na území MČ Praha 4.

Přihlášky se přijímají od 4. 10. od 8.00 hod. na bezplatné telefonní lince 800 100 128. Hlídání dětí nebude zajištěno.

Vytisknout