Krizová centra

zpět na titulní stranu FAMILYWEBU

Krizová centra poskytují neodkladnou, bezbariérovou a nestigmatizující psychiatrickou péči. Poskytují různé formy krizové intervence (telefonická, tváří v tvář) a též krátkodobý pobyt na lůžku s intenzivním terapeutickým programem. Poskytují zdravotní péči občanům, u nichž došlo k takovému zhoršení psychického stavu, ve kterém je nutná akutní krátkodobá psychiatricko-psychologická intervence při pobytu na krizovém lůžku, avšak stav nevyžaduje psychiatrickou hospitalizaci.

Nutnou podmínkou pro funkci centra je dostupnost psychiatra po dobu 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Tuto podmínku splňují v Praze pouze dvě psychiatrická krizová centra:

Psychiatrická krizová centra

Krizové centrum RIAPS
Chelčického 39, Praha 3


internet: www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps


Je součástí Centra sociálních služeb Praha. Poskytuje krizovou intervenci, individuální a skupinovou psychoterapii, relaxační techniky, farmakoterapii a sociální poradenství. Služby jsou dostupné nepřetržitě, včetně linky důvěry, jsou doplňovány i možností krátkodobé hospitalizace na lůžkovém oddělení k překlenutí krizového období a možností krátkodobého pobytu v denním stacionáři. Tým tvoří psychologové, psychiatři, zdravotní sestry a sociální pracovníci.

Centrum krizové intervence
Ústavní 91, Praha 8


internet: www.plbohnice.cz/home3/cz


Je jednou ze služeb poskytovaných Psychiatrickou léčebnou v Praze -Bohnicích. Jde o nízkoprahové zařízení, které poskytuje pacientům akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v situaci psychické krize. Centrum je dostupné nepřetržitě, bez objednání, jeho součástí je linka důvěry. Kromě možnosti krátkodobé hospitalizace Centrum poskytuje i denní skupinově psychoterapeutický program, ambulantní konzultace a specializovanou skupinu pro lidi, kteří se vyrovnávají s následky akutního traumatu.

 

Mobilní krizové týmy

Mobilní krizový tým může být kombinován s činnostmi krizového centra nebo může být fungovat jako samostatná služba. Tým je obvykle složen z psychiatra, klinického psychologa, psychiatrické sestry nebo sociálního pracovníka. Poskytuje krizovou intervenci, neodkladné psychiatrické a psychologické vyšetření, farmakoterapii a emergentní psychoterapii přímo v místě rozvoje krizové situace. Mobilní tým by měl mít nepřetržitou časovou dostupnost. Vzhledem k omezeným finančním možnostem služeb existuje v rámci Prahy v současnosti jeden mobilní tým, avšak s pouze omezenou časovou dostupností:

Krizové oddělení Denního psychoterapeutického sanatoria
Medkova 2, Praha 4


internet: www.ondrejov.cz/krizove-oddeleni


Služby krizového týmu jsou určeny jak pro pacienty, kteří již byli léčeni pro psychotickou poruchu, avšak v současnosti odmítají léčbu, tak pro ty, u nichž se psychotické onemocnění rozvíjí, odmítají však léčbu a na krizový tým se obracejí příbuzní nemocného. Tým se skládá z psychiatrů, klinického psychologa, psychiatrické sestry, sociálního pracovníka a dalších psychoterapeutů. Tým pracuje ve všedních dnech během obvyklé pracovní doby.

Krizový tým Fokus Praha
Libušina 5, Praha 2


tel.: 777 800 983
email: krize@fokus-praha.cz
nternet: www.fokus-praha.cz/pomoc-v-krizi


Osobní konzultace a konzultace po telefonu - vyslechneme Vás a domluvíme se, s čím Vám můžeme konkrétně pomoci. Poradíme Vám, na jaké další služby se můžete obrátit. Služba je určena dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním a jejich blízkým, kteří procházejí krizovou situací.


Kontaktní místo pro krizovou pomoc je otevřeno od 14 - 20 hodin.

 

Zveřejněno: 08.01.2014 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout