Kontrola vraků

Vrak silničního vozidla je definován v ust. § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jako vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.

Podle ust. § 19 odst. 3 téhož zákona, je vlastník vraku povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku.

_MG_1149.jpg

Strážníci obvodního ředitelství městské policie Prahy 4 v rámci své běžné hlídkové činnosti zjistili za rok 2017 na pozemních komunikacích ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy a městské části Praha 4 celkem 221 vraků. V případě zjištění sepíše strážník hlášenku o výskytu vraku a spolu s oznámením o výskytu vraku jej postoupí prostřednictvím společné databáze s Úřadem městské části Praha 4 na Správu služeb MP hl. m. Prahy, která svými techniky vyhodnotí technický stav vozidla a případně vyzve majitele k odstranění vozidla. 

_MG_1152.jpg

Jestliže se v blízkosti Vašeho bydliště nějaký vrak nachází, můžete se obrátit na operační středisko nebo poslat e-mail.

Zveřejněno: 27.01.2014 – admin Administrátor P4 ; Přečteno 4090 x
Vytisknout