Kompostéry mají své majitele

Městská část Praha 4 na podzim minulého roku 2013 spustila projekt, ve kterém nabídla občanům možnost bezúplatného zapůjčení kompostérů. Celkem bylo k dispozici 500 kusů (každý o objemu 900 litrů). Jejich předání proběhlo 2. a 16. dubna 2014.

Žádosti o kompostéry již není možné podávat.


„Jsem velice rád, že obyvatelé naší městské části Praha 4 využili v tak hojném počtu možnost zapůjčit si od Prahy 4 kompostéry,“ říká neuvolněný radní pro evropské fondy Mgr. Martin Píša.

_DSC9276.jpg

_DSC9231.jpg

_DSC0426.jpg

_DSC0399.jpg

Předání kompostérů - I. vlna - 2. 4. 2014

Předání kompostérů - II. vlna - 16. dubna 2014


Nákup kompostérů je podporován ze SFŽP ČR v rámci programu Operační program Životní prostředí.

Operační fiond životního prostředí - logo.jpg

 • Harmonogram přistavování kontejnerů na bioodpadu - jaro 2017

  13.03.2017
  V období od 8. dubna 2017 do 7. května 2017 mohou obyvatelé městské části Praha 4 zdarma odevzdávat bioodpad rostlinného původu (zejména větve, listí, trávu) do velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery jsou přistavovány na 3 hodiny (při naplnění dojde k výměně). U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha. Datum, čas a místo přistavení lze nalézt uvnitř článku.
 • Sdělení a metodický návod MŽP k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

  02.01.2017
  Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto sdělení a metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven (IČP). Účelem metodického návodu k používání identifikačních čísel provozoven je v rámci evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.
 • Stručný návod pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2017

  02.01.2017
  Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2017 - 1) Roční hlášení o odpadech za rok 2016, 2) Ohlašování provozování zařízení, skládky, skladů, dopravci odpadů v roce 2017, 3) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Více podrobností naleznete uvnitř článku.
 • Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

  28.12.2016
  Od 1. 1. 2017 má dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) probíhat ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Více informací naleznete v přiloženém Sdělení, které nalznete uvnitř článku.
 • Seminář „Třídím BIOmateriál“

  28.10.2016
  V polovině října proběhl pro zástupce bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek bezplatný seminář na téma „Třídím BIOmateriál“. Všechny účastníky přivítal a seminář zahájil zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN – Tučňák). Cílem semináře bylo ukázat lidem důležitost navracení organické hmoty do půdy a informovat o tom, jaké jsou následky, když organická hmota v půdě chybí.
Zveřejněno: 22.05.2014 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout