Kompostéry mají své majitele

Městská část Praha 4 na podzim minulého roku 2013 spustila projekt, ve kterém nabídla občanům možnost bezúplatného zapůjčení kompostérů. Celkem bylo k dispozici 500 kusů (každý o objemu 900 litrů). Jejich předání proběhlo 2. a 16. dubna 2014.

Žádosti o kompostéry již není možné podávat.


„Jsem velice rád, že obyvatelé naší městské části Praha 4 využili v tak hojném počtu možnost zapůjčit si od Prahy 4 kompostéry,“ říká neuvolněný radní pro evropské fondy Mgr. Martin Píša.

_DSC9276.jpg

_DSC9231.jpg

_DSC0426.jpg

_DSC0399.jpg

Předání kompostérů - I. vlna - 2. 4. 2014

Předání kompostérů - II. vlna - 16. dubna 2014


Nákup kompostérů je podporován ze SFŽP ČR v rámci programu Operační program Životní prostředí.

Operační fiond životního prostředí - logo.jpg

 • Dočasné uzavření Zákaznického centra svozové společnosti Pražské služby, a.s.

  17.07.2017
  Zákaznické centrum svozové společnosti Pražské služby, a.s. v budově úřadu městské části Praha 4 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřeno v době od 31. 7. 2017 do 13. 8. 2017.
 • Dočasné uzavření cyklostezky U Kempinku

  23.05.2017
  Z důvodu bezodkladného provedení arboristických zásahů ze strany vlastníka pozemků Povodí Vltavy, s.p. bude dočasně uzavřena cyklostezka A2 v úseku Lodnická – U Kempinku. Uživatelé cyklostezky mohou využít značenou objízdnou trasu vedenou z ulice Lodnická do ulice Vltavanů.
 • Praha v létě zazáří červenou. Městské části se zapojí do velké sběrové akce na podporu recyklace drobného elektra

  26.04.2017
  Téma recyklace se v dnešní době týká snad každého z nás a třídění odpadu do různě barevných kontejnerů k recyklaci papíru, skla či plastu je pro většinu Čechů již samozřejmost. Kam ale správně s odpadem jako jsou drobné elektrospotřebiče – například fény, žehličky, mixéry, varné konvice, klávesnice, které již dosloužily? Přesně tato zařízení totiž nejčastěji končí v kontejnerech na běžný odpad, a při jejich rozkladu na skládkách se pak uvolňují nebezpečné látky do půdy. Správně patří vysloužilé drobné elektro do červených kontejnerů ASEKOL určených k jejich recyklaci.
 • Praha 4 buduje první retenční nádrž v ZŠ Jílovská

  03.04.2017
  Městská část Praha 4 se rozhodla aktivně čelit efektivnímu nakládání s vodou. Radní schválili budování podzemních retenčních nádrží, které ve srážkově příznivém období vodu zadrží a během sucha ji poskytnou na zalévání městské zeleně a kropení ulic. První retenční nádrž se buduje na základní škole Jílovská. „Naše městská část se tak bez nadsázky stala průkopníkem v péči o vodu,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN - Tučňák).
 • Informace Magistrátu hl. m. Prahy k provádění cyklické deratizace v roce 2017

  27.03.2017
  V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, bude Hlavní město Praha (dále HMP) zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti. Harmonogram deratizačních prací se v průběhu deratizace může upravovat a uvedená data jsou informativní, průběh deratizačních prací ovlivňují jednak klimatické podmínky, ale i urgence výkonu v postiženějších lokalitách, kde je zásah neodkladný.
Zveřejněno: 22.05.2014 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout