Kamióny mohou být převáženy po železnici

Starosta městské části Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) navrhnul ministru dopravy ČR Danu Ťokovi řešení problému s nákladními automobily s délkou nad 12 metrů, které mohou po realizaci zákazu vjezdu do hlavního města zatížit obyvatele některých středočeských obcí. Do dostavby úseku 511 pražského okruhu může být pro přepravu kamiónů ve Středočeském kraji využit systém RoLa, tj. doprava kamiónů po železnici.

Rada hlavního města Prahy minulý týden schválila také zákaz vjezdu kamionů na Jižní a Štěrboholskou a Spořilovskou spojku, které v současnosti nahrazují nedokončenou jihovýchodní část pražského okruhu. Tento zákaz reagoval na zhoršující se životní prostředí a zdraví obyvatel Spořilova a dalších částí hlavního města, kteří jsou denně vystaveni negativním vlivům těžké nákladní dopravy.

„Zároveň je však nezbytné ochránit před vlivy kamionové dopravy i obyvatele Středočeského kraje,“ uvedl ve svém dopise ministrovi starosta Petr Štěpánek. „Řešením je převedení kamionů na železnici.“

Tento systém nazývaný RoLa je dlouhodobě využíván v zahraničí a byl použit také v České republice. Mezi nejznámější patří RoLa mezi Lovosicemi a Drážďany, provozovaná na přelomu tisíciletí, kdy se překlenovalo období výstavby dálnice D8. Starosta Petr Štěpánek proto vyzval ministra dopravy Dana Ťoka, aby tato opatření realizoval, a ochránil tak obyvatele středočeských obcí a Prahy minimálně do doby, než stát dostaví úsek 511 Silničního okruhu kolem Prahy.

Nadměrný hluk patří k nejrozšířenějším škodlivým vlivům na člověka a trvalá hluková zátěž může lidem působit řadu závažných zdravotních a sociálních problémů. K hluku se navíc připojuje i obtěžování prachem, zplodinami a vibracemi. V oblasti jsou dlouhodobě překračovány imisní limity, zejména hodnoty karcinogenního benzo(a)pyrenu a prachových částic (PM), které jsou jednou z nejvýznamnějších znečišťujících látek, které poškozují lidské zdraví, protože pronikají do citlivých částí dýchacího ústrojí a způsobují respirační onemocnění a různé kardiovaskulární choroby.

Starosta Petr Štěpánek zákaz vjezdu kamionů na Spořilovskou a další opatření ke snížení zátěže způsobené nadměrnou kamionovou dopravou podporuje. „Situace na Spořilově a v dalších lokalitách je neudržitelná a ani stát už nesmí před utrpením Spořilováků zavírat oči. Praha 4 proto požaduje, aby stát nejen urychlil dostavbu jihovýchodního úseku Pražského okruhu, ale přispěl také na zakrytí Spořilovské kvůli ochraně zdraví místních obyvatel,“ uvedl k tomu.“ Řešení, které uleví lidem na Spořilově, však nesmí být na úkor obyvatelů Středočeského kraje,“ zdůraznil.

Vytisknout