Jarní rehabilitační cvičení 2017

Městská část Praha 4 i v letošním roce zajistila pro své seniory rehabilitační cvičení, které bude opět probíhat ve spolupráci s rehabilitačním centrem Plaveckého stadionu Podolí, a to v 1x týdně po dobu 5 týdnů. Cvičební hodina představuje 45 minut vlastního rehabilitačního programu pod vedením fyzioterapeutů a pod lékařským dohledem.

Zápis do kurzů se uskuteční přímo v Plaveckém stadionu v Podolí, Praha 4, Podolská 74, I. patro (vstup vedle rehabilitace) v těchto termínech:

Jarní kurz začíná od 3. dubna 2017 od 9.00 hodin a končí 5. května 2017 ve 12.00 hodin.
Zápis do jarního kurzu proběhne od 20. do 23. března 2017.
  • pondělí (20.3.) od 10.00 do 13.00 hodin
  • úterý - čtvrtek (21.-23.3.) od 9.00 do 12.00 hodin
Účastník si při zápisu vybere den a čas jemu vyhovující z následujícího rozvrhu cvičebních hodin.

Rozvrh cvičebních hodin
  • Pondělí – pátek od 9,00 h. – 12,00 h.
POZOR! Cvičební hodiny nelze v průběhu 5 lekcí měnit!!!

Vzhledem k tomu, že tato aktivita je určena pro obyvatele starší 63 let s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 4, je nutné při nákupu permanentky předložit platný občanský průkaz, z něhož bude použito následující: jméno a příjmení; adresa trvalého bydliště; datum narození; číslo OP. Na základě těchto údajů bude senior zaveden do evidence a bude mu vystavena průkazka pro rehabilitační cvičení, která jej bude opravňovat k využití 5 lekcí, a to na období 5 týdnů ve zvolených dnech a časech. Dále senior při zápisu předloží 150,- Kč jako finanční spoluúčast a Plavecký stadion Podolí vystaví na tento finanční obnos příjmový doklad. Cena jedné cvičební jednotky je 60,- Kč, avšak senior hradí pouze polovinu, tj. 5x30,- Kč, druhá polovina je dotována MČ Praha 4.

Samotné cvičení bude probíhat v klimatizované tělocvičně Plaveckého stadionu Podolí, na adrese Praha 4, Podolská 74, I. patro. V jedné skupině je maximálně 12 cvičících, aby jim instruktor mohl věnovat dostatečnou péči a pozornost. Veškeré cvičební nářadí je k dispozici v tělocvičně, včetně cvičebních podložek. Cvičební oděv dle vlastního uvážení, cvičební obuv – cvičky, nebo je možno cvičit na boso (tělocvična je vybavena kobercem).
Zveřejněno: 21.02.2017 – tiskový referent David Polák
Vytisknout