Internetové odkazy pro seniory

Internetové odkazy pro seniory
Seniorcentrum Elpida
Nabízí seniorům informace o seniorcentumu Elpidě. Poskytuje linku důvěry, nabízí školičku internetu a časopis Vital plus.

Více informací na internetové adrese www.elpida.cz.
Centrum iSenior
Informuje seniory o možnostech využití volného času.

Více informací na internetové adrese www.isenior.cz.  
LEDAX
Nabízí seniorům informace o nabídce pečovatelské služby a domácí péče.

Více informací na internetové adrese www.ledax.cz.
Senior tip
Internetový magazín nejen pro seniory.

Více informací na internetové adrese www.seniortip.cz.
Seniorclub
Poskytuje seniorům cenné rady a informace, informuje o univerzitách třetího věku, nabízí diskusní fórum a seznamku pro seniory.

Více informací na internetové adrese www.seniorclub.cz.
Šedesátka
Web pro seniory. Informuje seniory o tom jak být aktivní, poskytuje informace o sociálních a zdravotních službách a mnohém jiném.

Více informací na internetové adrese www.sedesatka.cz.
Třetí věk
Web pro seniory. Informuje seniory o zdraví, kráse, cestování, zábavě a dalších.

Více informací na internetové adrese www.tretivek.cz.
Veselý senior
Veselý senior je nadační fond, který byl založen na podporu seniorů v roce 2006. Získané peníze chce nadační fond použít na podporu seniorů v léčebnách dlouhodobě nemocných a v domovech pro seniory. Mezi jeho hlavní cíle patří pomáhat seniorům, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Mezi další její cíle patří působení na mladou generaci, aby uchovávala k seniorům princip solidarity a aby na ně nazírala jako na zkušené lidi, od kterých se má co učit.

Více informací na internetové adrese www.veselysenior.cz.
Život 90
Život 90 je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1990 na podporu seniorů. Hlavním posláním sdružení je pomáhat seniorům s jejich specifickými problémy. Hlavní snaha je umožnit seniorům žít ve svém přirozeném prostředí, tak dlouho, jak jen to bude možné. Dalším posláním je zajistit seniorům důstojné stáří. Hlavními formami činnostmi tohoto sdružení jsou: zdravotní a sociální služby, charita, služby zdravotní péče, materiální pomoci, konzultační, společenská a poradenská činnost. Pořádají výstavy a galerie, semináře a kampaně, zabývají se publikační činností.

Více informací na internetové adrese www.zivot90.cz
Gerontologie
Gerontologie je informační servis o službách pro seniory. Tyto internetové stránky poskytují informace pro seniory. Informují je o lékařích, o lůžkových zdravotnických zařízeních, denních stacionářích, domovech pro seniory, hospicích. Nabízejí cenné informace o Alzheimerové chorobě a o tom, jak pečovat o pacienty s demencí.

Více informací na internetové adrese www.gerontologie.cz.
Pečující
Tyto internetové stránky jsou určeny osobám, které pečují a starají se o své blízké. Informace zde naleznou převážně rodinní příslušníci, kteří pečují o dlouhodobě nemocnou osobu.

Více informací na internetové adrese www.pecujici.cz.
Rada seniorů české republiky
Tento internetový portál nabízí cenné informace pro seniory. Na těchto stránkách se senioři mohou dozvědět o: doplatcích za léky, novém nájemném, příspěvku na bydlení. Informuje o různých sdruženích pro seniory.

Více informací na internetové adrese www.rscr.cz
Umírání
Internetový portál, který poskytuje informace pro pacienty i jejich rodinné příslušníky. Informuje je o kontaktech na hospice. Pomáhá poskytovat péči umírajícím i rady pozůstalým.

Více informací na internetové adrese www.umirani.cz.
Gerontologické centrum v Praze
Gerontologické centrum se nachází v Praze, je příspěvkovou organizací městské části Praha 8. Centrum vzniklo v roce 1992 a ředitelkou je MUDr. Iva Holmerová, PhD. Gerontologické centrum spolupracuje s jinými institucemi a organizacemi, jeho hlavním cílem je poskytnout občanům v Praze 8 sociální a zdravotní služby.

Více informací na internetové adrese www.gerontocentrum.

SENVIA z.s.
Nabízí levné zájezdy pro seniory.

Více informacá naleznete na internetové adrese www.senvia.cz
tel.: 775 143 297,
email: info@senvia.cz

DOMOV PRO SENIORY a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Kytlicích
Jedná se o pobytové sociální zařízení, které poskytuje služby sociální péče osobám s mentálním postižením a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností vyžadující podporu nebo pomoc. od 16 let věku. Domov pro seniory v DOZP Kytlice je pobytová sociální služba pro seniory od 65 let. Obě tyto služby jsou určeny přednostně pro občany hlavního města Prahy. Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením i s potřebou bezbariérového přístupu a pohybu po budově, kterým vyhovuje umístění našeho zařízení v menší obci, vzdálené cca 10 km od Nového Boru a cca 30 km od Děčína v krásném prostředí CHKO Lužické hory. Rozšířením kapacity DS o další místa bude umožněno manželským párům i jiným partnerským dvojicím společně dožít v optimálním prostředí adekvátního zařízení. Kapacita našeho zařízení je celkem 58 lůžek ve čtyřech objektech. V pořadníku nejsou zatím žádní zájemci o službu v Domově pro seniory.

Více informacá naleznete na internetové adrese www.dozpkytlice.cz 

ZÁTIŠÍ
Jedná se o bytový dům pro seniory v Praze 4 - Kunraticích. V areálu se pořádají různé akce pro seniory (koncerty, vystoupení dětí ze ZŠ, přednášky, atd.).

Více informací naleznete na www.zatisi.cz.
 

Masáže trochu jinak
Tato masérna je jiná než ostatní. Unikátní službou jsou skvělé masáže slabozrakých a nevidomých masérů, kteří mají k této práci ojedinělé nadání a dispozice. Nechte se pozvat do světa zahaleného šerem, který je uvnitř bohatý a plný touhy rozdávat radost a pocit příjemné pohody.

Kromě klasických relaxačních, rekondičních a sportovních masáží nabízíme na objednávku také shiatsu masáže, reflexní terapii plosek nohou a masáže lávovými kameny.

  • služby vám poskytneme za velmi vstřícné ceny
  • každá 7. masáž zdarma
  • pro seniory 10 % sleva

Rychlý kontakt

Golčova 1/2, Praha 4 - Kunratice
Telefon: 728 93 66 77

Pondělí až pátek: 8.00 – 20.00 hodin
Sobota: 11.30 – 20.00 hodin

Více informací naleznete na internetové adrese: www.novida.cz

i60
www.i60.cz
Svět výhod 55+
www.svet-vyhod.cz/clanky/svet-vyhod-55-plus
Revue 50Plus
www.seniorrevue.cz
i-senior
www.i-senior.cz
SeniorTip
www.seniortip.cz
Doba seniorů
www.rscr.cz/doba-senioru
Vital plus
www.vitalplus.org
Šedesátka
www.sedesatka.cz
Senzační senior
www.sensen.cz
Seniorklub
www.seniorklub.cz
Šťastní senioři
www.stastniseniori.cz
Senivia
- webový portál pro seniory
www.senivia.cz
Nadační fond Veselý senior
www.veselysenior.cz
Seniorum
www.seniorum.cz
Sdružení Ženy 50+
www.zeny50.cz
Gerontologie
- informační servis o službách pro seniory
www.gerontologie.cz
Třetí věk
- stránky pro důchodce a seniory
www.tretivek.cz
Moje lékárna
- informace pro seniory

www.mojelekarna.cz
SENZA babča
- pro ženy, které chtějí být aktivní a dokážou být senza
www.senzababca.cz
Institut důstojného stárnutí
www.dustojnestarnuti.cz
Diabetes
www.diabetesaja.cz/rady-a-tipy-pro-seniory
Na stará kolena
www.nastarakolena.cz - virtuální domov pro seniory, kde najdete cenné informace pro důchodový věk, tipy jak prožít aktivní stáří atp. 
 Domácí péče o seniory aneb Nechte (nejen) své rodiče dožít tam, kde to znají!

Senioři bezpečně on-line
- přednášky pro seniory a e-learningové kurzy, které jsou zaměřeny na bezpečné užívání internetu, technologií a prevenci kybernetické kriminality
www.seniori.bezpecne-online.cz

Zveřejnil: tiskový referent David Polák   |   Aktualizováno: 29.05.2018
Vytisknout