IPR Praha zveřejnil návrh Metropolitního plánu

Široká veřejnost má od konce listopadu možnost seznámit se s novou verzí Metropolitního plánu, jednoho z nejdůležitějších dokumentů, který bude určovat budoucí podobu hlavního města Prahy. Metropolitní plán je zpracován zcela novou metodikou a přináší nový pohled na plánování města. IPR Praha zveřejnil návrh nového územního plánu pro Prahu ještě před jeho oficiálním projednáním, které by mohlo být zahájeno na jaře 2018. Proces projednání bude probíhat minimálně 5 let a v jeho průběhu bude mít každý možnost se k plánu vyjádřit, nejdříve však až po zahájení procesu projednávání dle stavebního zákona, o jehož začátku rozhodne pořizovatel.

„Městská část Praha 4 bude v procesu projednání prosazovat ochranu stávajících ploch zeleně, včetně zeleně izolační, která má ve městě svou nezastupitelnou funkci, a propojování těchto ploch do celoměstského systému zeleně. Městská část bude dále požadovat zajištění ploch pro veřejnou vybavenost a pro sport a stanovení jasných regulativů v podobě regulačních plánů či územních studií pro transformační a rozvojová území. Významným tématem bude také výšková regulace, a to zejména v oblasti Pankráce a Budějovické,“ říká radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení).

O začátku projednávání budou občané Prahy 4 informováni na úřední desce a na dalších informačních kanálech městské části.

http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

Metropolitní plán
Zveřejněno: 13.12.2017 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout