Hlavní město Praha vyhlásilo granty v Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí

Hlavní město Praha vyhlásilo granty v Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020).

Více informací najdete zde.
Zveřejněno: 01.11.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout