Hlasování pomocí přenosné volební schránky


Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Níže pak najdete odkazy na formulář, který můžete při žádosti o přenosnou volební schránku využít.

do 11. ledna 2018 je třeba formulář doručit buď:
- na adresu Úřad MČ Praha 4, odbor OSA, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč
- na informace či do podatelny na stejné adrese
- na Informační centra Prahy 4
- zaslat e-mailem na adresu volby@praha4.cz

ve dnech voleb
je pak možné:
- pomocí třetí osoby poslat formulář přímo příslušné okrskové volební komisi (s dostatečným předstihem)
- kontaktovat s touto žádostí okrskovou volební komisi pomocí telefonu (nejlépe již pvní den voleb). Seznam telefoních čísel na jednotlivé komise bude zveřejněn na webu Prahy 4.

Formulář (*.doc) 
Formulář (*.pdf) 

(v případě použití formuláře PDF doporučujeme tento nejprve stáhnout do počítače a teprve potom vyplnit)
Vytisknout