Harmonogram přistavování kontejnerů na bioodpadu - jaro 2017

V období od 8. dubna 2017 do 7. května 2017 mohou obyvatelé městské části Praha 4 zdarma odevzdávat bioodpad rostlinného původu (zejména větve, listí, trávu) do velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery jsou přistavovány na 3 hodiny (při naplnění dojde k výměně). U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha. Datum, čas a místo přistavení lze nalézt v harmonogramu – viz níže.

Do BIO VOK patří:
 • listí,
 • tráva,
 • větve,
 • neznečištěná zemina,
 • příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu.

Do BIO VOK nepatří:
 • bioodpady živočišného původu - maso,
 • kosti,
 • kůže,
 • olej,
 • tuk, atp.,
 • dále velkoobjemový odpad,
 • nebezpečný odpad a ostatní komunální odpad,
 • uliční smetky.
Zveřejněno: 13.03.2017 – tiskový referent David Polák
Vytisknout