Evidence jízdních kol

Evidenci jízdních kol provádí Městská policie hl. m. Prahy jako bezplatnou službu občanům.

Co je cílem evidence:

  • chránit majetek občanů,
  • zlepšit pátrání po odcizených jízdních kolech,
  • snížit počet krádeží jízdních kol,
  • nalezená nebo zajištěná kola vrátit majitelům.

Jak přihlásit jízdní kolo do evidence:

dostavte se s jízdním kolem, občanským průkazem a dokladem o nabytí jízdního kola nebo čestného prohlášení, že bylo nabyto v souladu s právním řádem na místně příslušné obvodní ředitelství městské policie.

Po zaevidování jízdního kola strážníkem MP, obdržíte na místě zdarma "Evidenční průkaz jízdního kola" a samolepku "Kolo je v evidenci Městské policie hl. m. Prahy".

V případě krádeže nebo ztráty jízdního kola:

dostavte se s "Evidenčním průkazem jízdního kola" na nejbližší oddělení Policie České republiky, kde nahlásíte krádež nebo ztrátu jízdního kola a poté událost oznamte na příslušném obvodním ředitelství MP.

V případě prodeje nebo změny majitele jízdního kola:

nahlásíte na příslušném obvodním ředitelství Městské policie hl. m. Prahy potřebné údaje a v "Evidenčním průkazu jízdního kola" strážník provede záznam o změně.

Centrální registr jízdních kol

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA SLUŽEBNĚ OBVODNÍHO ŘEDITELSTVÍ MP PRAHA 4 V TÁBORSKÉ ULICI 372/36 NEBO NA OSTATNÍCH PRACOVIŠTÍCH MP HL. M. PRAHY.

 

(zpracováno s využitím letáku vydaného ředitelstvím MP hl. m. Prahy)

Zveřejněno: 23.02.2011 – admin Administrátor P4 ; Přečteno 3887 x
Vytisknout