Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Ulice Ve Vilách - údržba a výměna vodovodu (Luboš Fojtík 10.07.2017 13:38) – Doprava a parkování
  Dobrý den, mám 2 dotazy:
  1. Údržba komunikace - ulice Ve vilách (slepá ulice s 5 domy), není letos vůbec udržována. Rozrůstající se škumpy již narušují kořeny povrch vozovky a značně znepříjemňují výjezd po silnici, která je již tak v dezolátním stavu. Prosím o zjednání nápravy.

  2. Plánovaná rekonstrukce vodovodního řádu v ulici Ve vilách - jde o slepou ulici se značným stoupáním, kde žije značný počet starších lidí se sníženou pohyblivostí a shodou okolností i dvě těhotné dámy. V případě rozkopání ulice při výměně potrubí bude zcela znemožněna dopravní obslužnost a fakticky znemožněn přístup starším osobám (s ohledem na strmé stoupání) k jejich obydlí. Dále bude omezena možnost přistavení první pomoci či jiné obdobné péče, a to až na vzdálenost cca 400 m. Je prosím toto nějak při plánu rekonstrukce řešeno, např. mostky pro přejetí aut apod.?

  Děkuji za informace
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 4.8.2017 13:02)
   Dobrý den,

   k údržbě komunikace Ve Vilách je příslušná technická správa komunikací hl.m. Prahy, jíž Vaše podání postupujeme. Odbor životního prostředí a dopravy žádost ohledně rekonstrukce vodovodu v této ulici. Při posuzování žádosti je vždy přihlíženo k možnosti příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.
 • Otázka: parkování na vyhrazeném místě (Václav Cikánek 25.07.2017 15:18) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  dnes dopoledne jsme byl s manželkou v OC Chodov. Zaparkoval jsem OV na vyhrazeném místě pro invalidy.
  Manželka je po komplikované operaci kotníku pravé nohy takže nyní používá invalidní vozík. Zdálo se nám to naprosto normální protože je pro ni dojezd s invalidním vozíkem na delší vzdálenost přeci jenom problematičtější. Nežli jsme se vrátili k autu měli jsme za stěračem vyrozumění ze spáchání dopr. přestupku. Chápu, je to logické, protože jsme neměli za předním sklem piktogram: "invalida". Okamžitě jsme volali na uvedenou adresu MP, abychom podali vysvětlení proč jsme si dovolili zaparkovat na vyhrazené stání pro invalidy. Do telefonu nám bylo službu konající policistkou sděleno, že nejlepší bude se co nejdříve dostavit na služebnu a podat vysvětlení. Protože nejsme zdejší museli jsme nalézt oddělení a po příjezdu na služebnu i s manželkou na inv. vozíku a po informaci proč jsme si dovolili tak zaparkovat jsme byli přesvědčeni, že tím to pro nás skončí. Ale tam nám bylo řečeno, že s tímto problémem již od 1. července roku 2017 městská policie nemůže absolutně nic dělat a máme možnost buď přímo tam sepsat protokol o podání vysvětlení, který MP posílá na místní úřad, nebo nic nesepisovat a počkat až z místního úřadu dostaneme vyrozumění, abychom se dostavili k podání vysvětlení. Překvapilo mne, že MP může v našem případě pouze rozdávat lístky-vyrozumění, ale nic víc. Budu vám vděčen za odpověď.
  Ve vší úctě
  S pozdravem
  V.Cikánek
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 31.7.2017 12:08)
   Vážený pane Cikánku,

   jedná se o území MČ Prahy 11, MČ Prahy 4 není ve věci místně příslušná. MP vzhledem změně přestupkového zákona  není oprávněna v některých uvedených přestupcích projednat přestupek na místě a musí předat věc k projednání správnímu orgánu.

   Přeji hezký den
   Petr Vlasák
    
 • Otázka: Dotaz na zábor - ul. U michelského mlýna, parkoviště KB (Ing. Petr Šálek 23.05.2017 12:10) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  dne 22.5. si firma CAPEXUS s.r.o. zabrala parkoviště v ulici u Michelského mlýna, na straně u komerční banky, zahradila prostor přenosnými stojany s řetízky a zablokovala auta, která zde parkovala podélným parkováním a zabrala tak také část vozovky.

  Mám dotaz, zda tato firma má od magistrátu na toto místo schválený zábor veřejného prostranství?

  Pokud ano, jaké je dopravní opatření pro tuto lokalitu, v Nuselské ul. probíhají stavební práce, v ulici u Michelského mlýna taktéž, auta zde parkují všude, nedodržují předpisy, městká policie je zcela nečinná a laxně jen projíždí, po zavolání dorazí za hodinu s konstatováním, že lepší to nebude.

  Komunikace zde má zde smíšené užití, slouží také pro pěší a v místě nejsou dost často dodržovány ani povinné 3 metry šířky vozovky.

  Obecně hodnotím celkovou situaci v ul. Nuselská jako velmi vážnou, je zde naprosto nedostačující dopravní opatření, značky se povalují kam je dělnící pohodí, zákazy stání a zastavení se nedodržují, Městká policie je nečinná a je vůbec zázrak, že se zde nestala ještě nějaká vážnější dopravní nehoda.

  Děkuji za Vaše vyjádření.

  S pozdravem

  Ing. Petr Šálek
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 3.7.2017 9:49)
   Dobrý den.

   Parkoviště nespadá do působnosti oddělení dopravy. Za bezpečnost provozu je zodpovědná policie. Tu jsme opakovaně (jak státní, tak městskou) na stav upozorňovali a žádali o nápravu. Náš odbor jim není nadřízen,  nemůžeme je úkolovat. Dopravní opatření odsouhlasila Policie ČR – krajské ředitelství Praha. Stavební práce v komunikacích probíhají dle smlouvy mezi zhotovitelem prací a  Technickou správou komunikací hl.m. Prahy.

   S pozdravem
   Jan Hartman, oddělení dopravy OŽPAD ÚMČ P4
 • Otázka: Rozbitá vozovka (Rostislav Goliáš 17.05.2017 16:27) – Doprava a parkování
  Naše parkoviště je v dezolátním stavu,kameny z něj vylézají,louže po dešti,úklid 2x ročně je nemožný atd.Myslím je 50 let stará vozovka,je potřeba udělat rekonstrukci v nejvyšším čase. Jedná se v Bítovská mezi čísly 1208 až 1213.Prosím přijdte se na to podívat+prozkoumat.Goliáš
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 3.7.2017 9:47)
   Dobrý den,
   podnět byl postoupen Technické správě komunikací hl.m. Prahy.

   S pozdravem
   Jan Hartman

 • Otázka: Parkování (Přemysl 02.07.2017 8:16) – Doprava a parkování
  Dobrý den, chci se účastnit plaveckého závodu o pohár Vltavy konaného dne 9.7.2017 v místě loděnice TJ Bohemians Praha, Modřanská 51, Praha 4 – Podolí. Pro mě jakožto mimopražského občana, je těžké zjistit i na internetu, zda jsou zde nějaká omezení (typu modrých zón atd.) a kde se tedy dá v blízkosti konání závodů zaparkovat (na internetu je prakticky nemožné něco zjistit). Za odpověď, kde se dá v této část Prahy parkovat děkuji
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 3.7.2017 9:43)
   Vážený pane Přemysle,

   Na území MČ Prahy v současné době nejsou ZPS ( zóny placeného stání – modré zóny) parkovat můžete bez omezení dle ust. zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Můžete parkovat přímo na Podolském nábřeží nebo v okolních komunikacích dle obecného užívání.

   Přeji hezký den

   Petr Vlasák
 • Otázka: oprava silnice (Květoňová 15.06.2017 15:11) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  ráda bych se informovala na koho a jakým způsobem se mohu obrátit s žádostí o opravu ulice, která přestává být sjízdná.
  Děkuji Květoňová
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 29.6.2017 21:28)
   Vážená paní Květonová,

   Odpovědnost za schůdnost a sjízdnost komunikace má ze zákona o pozemních komunikacích její vlastník nebo její správce v hl.m.Praze se převážně jedná o správce komunikace Technickou správu komunikací hl.m.Prahy a.s. se sídlem Řásnovka 8, Praha 1, http://www.tsk-praha.cz/wps/portal . Závadu na stavu komunikace můžete prosím zaslat přímo správci  komunikace.

   Přeji hezký den

   Petr Vlasák
 • Otázka: Plašilová (Milena 28.06.2017 12:26) – Doprava a parkování
  Dobrý den, na koho se mame obratit abychom se dozvěděli, jak ještě dlouho budou rozkopané ulice v oblasti Nuselska Kloboučnická a Pod Pramenem a jak má vypadat zastávkovy ostruvek. Jsme uz docela těžce zkousena oblast tretim rokem a nikdo se nenamaha obyvatele informovat. Děkujix
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 29.6.2017 21:27)
   Vážená paní Plašilová,
    
   silniční správní úřad si je vědom omezení které v loňském roce přinesla rekonstrukce tramvajové trati v ulici Nuselská a které v letošním roce přináší kompletní rekonstrukce všech inženýrských sítí nejen v tomto hlavním uličním úseku, ale i v dalších neméně významných bočních ulicích. Při povolování jednotlivých inženýrských opaření se silniční správní snaží minimalizovat úbytek parkovací kapacity související s touto plánovanou výstavbou a zároveň zajistit maximální obslužnost dotčeného území a není tomu jinak ani při aktuálně povolených stavbách.
   V současné době je v ulicích Kloboučnická, Pod Pramenem, Nuselská a Jivenská prováděna ve třech etapách rekonstrukce horkovodu s předpokládaným termínem ukončení prací 31.08.2017; v ulicích Nuselská, Rostislavova, Svatoslavova, V Horkách, Mečislavova, Mojmírova, Na Jezerce, Pod Pramenem, Kloboučnická, K podjezdu je ve třech etapách aktuálně vydané povolení na rekonstrukci kabelu vysokého napětí ve třech etapách v termínu 04.07.2017 – 24.09.2017; dále aktuálně probíhá v úseku Kloboučnická - U Michelského mlýna rekonstrukce plynovodu s plánovaným termínem ukončení 15.08.2017 a poslední rozsáhlou stavbou je v rekonstrukce kanalizace v ulicích Pod Pramenem, Jaurisova, Nuselská která by měla být ukončena 31.08.2017. Pokud se jedná o termín realizaci definitivních povrchů vozovek, jejich přilehlých chodníků a případné podrobné stavební úpravy v ulici Nuselská, disponuje aktuálními informacemi Technická správa komunikací hl. m. Prahy – oddělení realizace a přípravy investic.
    
   S pozdravem Ing. Ondřej Horvath.              
 • Otázka: pakování (Olga Žáková 23.06.2017 15:53) – Doprava a parkování
  Dobrý den, bydlím již 17 let v ulici Na borovém, Praha 4/Lhotka. Tato ulice je slepá, přesto tak označena není. Končí psí loučkou, přes kterou auta běžně jezdí. V naší ulici je jen pár rodinných domků a jejich majitelé převážně parkují před svými domky. V poslední době si ale v této úzké ulici zvykli parkovat nejen obyvatelé blízkého sídliště, ale ji podnikatelé se svými nákladními auty. Popeláři mají velký problém projet, aby některé z aut nepoškodili a někteří z nás mají problém vyjet vůbec z garáží, pokud je mají. Toto se děje posledních půl roku. Rádi bychom, my všichni obyvatelé ulice Na borovém, věděli, zda by zde šla umístit jednak značka, že ulice je slepá a jednak značka, že zde mohou parkovat jen rezidenti. Protože někteří obyvatelé této krátké a úzké uličky nemohou parkovat před svými domky, ale musí hledat parkování až v sídlišti, jehož obyvatelé nám svá vozidla staví před naše domy.
  Velmi děkuji za radu co máme učinit, aby v naší ulici byl zase pořádek jako před časem.
  Žáková Olga a všichni obyvatelé ulice na Borovém
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 28.6.2017 16:02)
   Vážená paní Žáková,
    
   Děkujeme Vám  za Váš podnět. Bohužel se nemůžeme ztotožnit s tvrzením, že je ulice Na Borovém slepá. Úsek této místní komunikace, dlouhý cca 184 m, je řádně  zařazenou místní komunikací III. třídy a  je obousměrný, s vazbou na křižovatky s ul.  Sulická a U nového dvora a s vjezdem  na ul.  Durychova  a Novodvorská. Komunikace U nového dvora (Vámi  označená jako „psí loučka“) a  ul. Sulická,  jsou obě  dvě taktéž  dle pasportu  TSK HMP, a.s. (příslušný správce  těchto komunikací) řádně zařazenými  místními  komunikacemi  III. třídy, byť povrch vozovky  tomu, z Vašeho  pohledu, přímo nenasvědčuje.  
        
   Jedná se o obousměrný průjezdní úsek místní komunikace, kde platí odst. 1,  § 19, zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  Z tohoto důvodu  nelze  omezit  vjezd  pouze  rezidentům, neboť litera citovaného zákona  neupřednostňuje  přednostní užívání  místní komunikace pouze rezidentům.

   K současnému  nepovolenému parkování  sdělujeme, že  vozovka  svými technickými parametry při obousměrném provozu v žádném případě neumožňuje parkování vozidel,  povinnost vyplývá z obecné úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
   Uživatelé musí  pro parkování  svých vozidel  nejprve využít veškeré  jim dostupné možnosti pro parkování,  tj. např. na vlastních pozemcích, nebo v garážích, nebo pronájmem,  a  nebo  vyhrazeným  parkovacím místem, ale pouze tam, kde to  technickými  parametry vozovka při zachování  obousměrného  provozu skutečně umožňuje.  
        
   V případě  Vašeho úseku  nelze parkovat ani  na jedné straně  a vozovka by měla zůstat plynule průjezdná v obou jízdních směrech.
        
   V případě neukázněného parkování  v tomto úseku komunikace,  je nutné se přímo obracet pouze na  příslušné policejní složky (Městská policie a Policie ČR Dopravní inspektorát), kteří jsou věcně příslušní stávající situaci  řešit, příp. vykonávat  i zvýšený dozor. Váš podnět postupujeme uvedeným policejním složkám.
    
   S přátelským pozdravem 

   OŽPAD, oddělení dopravy
 • Otázka: podnět na MP (Tomáš Pokorný 25.06.2017 12:24) – Doprava a parkování
  Dobrý den, rád bych Vaším prostřednictvím apeloval na Městskou policii na zvýšení hlídkové činnosti (poslední roky je prakticky nulová) na dodržování místní úpravy označené dopravní značkou C7a Stezka pro chodce v ulici U ledáren, k.ú. Braník GPS 50°1'57.367"N, 14°24'19.538"E. Cyklisté tuto stezku pro chodce zcela ignorují a dochází zde k velmi nebezpečným situacím. Předem děkuji
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 26.6.2017 12:04)
   Vážený pane Pokorný, 
     
   děkujeme za vaši důvěru a za  čas věnovaný podnětu, s kterým jste se obrátil na úřad Prahy 4.  Silniční správní úřad Prahy 4 není věcně příslušným orgánem, ba ani nadřízeným orgánem ve věci hlídkové činnosti, tj.  kontrol a dozoru nad  dopravním režimem.
   Na věcně příslušné policejní složky se prosím v takových případech obracejte přímo (http://www.mppraha.cz/2-articles/uncategorised/45-or-4; orp4.di.podatelna@pcr.cz; orp4.mop.modrany.podatelna@pcr.cz).
   Váš  podnět je jistě opodstatněný z hlediska bezpečnosti a plynulosti, a proto jej v rámci urychlení okamžitě postoupíme k dalším krokům na citované  příslušné policejní složky a v kopii Vám na vědomí.
    
   S přátelským pozdravem
    
   OZPAD, oddělení dopravy
    
 • Otázka: Stavba v ulici Kloboučnická (Johanka Wernerová 17.06.2017 8:33) – Doprava a parkování
  Dobrý den,

  Nevím jestli se obracím správně na Vás, ale mám dotaz ohledně stavebních prací v ulici Kloboučnická (domnívám se totiž, že souvisí s rekonstrukcemi v ulici Nuselská).
  Existuje nějaký harmonogram prací, kde bychom viděli jak dlouho budou jednotlivé etapy trvat? Někde jsem četla, že celý autobusový ostrůvek dostane novou podobu, ale nedaří se mi to už nikde najít.
  Ptám se proto, že stavět začínají dělníci každý den kolem sedmé hodiny ráno včetně víkendu a ráda bych věděla, kdy se zase posunou někam dál.

  Děkuji za jakékoliv informace.
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 23.6.2017 14:28)
   Vážená paní Wernerová,
    
   v současné době eviduje silniční správní úřad v ulici Nuselská a přilehlých bočních ulicích několik souběžně probíhajících akcí, na které bylo vydáno povolení o zvláštním užívání pozemní komunikace. V ulici Kloboučnická se aktuálně provádí rekonstrukce horkovodu v termínu 15.06.2017 – 31.08.2017 (dvě etapy), rekonstrukce NTL a STL plynovodů v termínu 05.06.2017 – 04.07.2017 (tři etapy) a dále je připravovaná obnova kabelu vysokého napětí v termínu 28.08.2017 -24.09.2017.
   Dle stále probíhajících informačních a koordinačních jednání na Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., by se po rekonstrukci všech dotčených inženýrských sítí měla zahájit od ulice Vladimírova výstavba definitivních povrchů vozovek a jejich přilehlých chodníků, jejíž součástí bude i přemístění podstatné části lamp pouličního osvětlení na stožáry trakčního vedení a úprava parkovacího prostoru v ulici Nuselská.
    
   S pozdravem Ing. Ondřej Horvath. 


Vytisknout