Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Parkování - Spořilov (Šmídlová 16.03.2017 21:19) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  prosím Vás o informaci, zda není možné řešit situaci týkající se parkování u konečné tramvaje č. 11 (zastávka Spořilov). Přestože tramvaj momentálně není v provozu, každý všední den zde na nezpevněných plochách podél silnice parkuje vetší množství vozidel (pravděpodobně zaměstnanců blízkého autosalonu). V poslední době auta parkují i uprostřed travnaté plochy mezi ulicí U Mlýna a silnicí vedoucí podél tramvajové trati.
  Děkuji za informaci.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 20.3.2017 21:28)

   Vážená paní  Šmídlová,
   dne 16. března 2017 se v předmětné lokalitě sešli zástupci policejních složek, vlastník přilehlých pozemků, správce této oblasti a zástupce oddělení dopravy.

   Vlastník pozemků, kterým je Magistrát hl. m. Prahy (MHMP), byl seznámen s neutěšenou situací a byl vyzván, aby uvedenou situaci urychleně řešil, např. pevnými zábranami, nebo dopravním značením a pravidelným dozorem policejních složek.

   Situaci v této lokalitě budeme nadále monitorovat a v případě nečinnosti bude vlastník těchto pozemků (MHMP) opětovně vyzván, aby na svých pozemcích provedl opatření takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost provozu a nebyly dále ničeny plochy zeleně.

   Správa a využití těchto ploch je v kompetenci Oddělení správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy, v případě dotazů se můžete obrátit na paní Příhodovou, zuzana.prihodova@praha.eu.

   S pozdravem


   Zdeňka Novotná

   referent – dopravní značení

   oddělení dopravy 

    

    

    

 • Otázka: Zábor na ulici Milevská (Evžen Miler 16.03.2017 16:18) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat na oprávněnost záboru části ulice Milevská v úseku mezi hotelem Panorama a křižovatkou s ulicí Pujmanové, který provedl stavebník PSJ staveb MPP a BDE. Na ulici tak ubylo kolem 20ti parkovacích míst, což při současné situaci je velmi nevhodné a to zejména značným využíváním parkovacích míst dělníky ze zmíněných staveb.
  Děkuji,
  Evžen Miler
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 20.3.2017 21:21)

   Vážený pane Milere,
   vyparkování vozidel v předmětné lokalitě ulice Milevská osazením SDZ B28 bylo povoleno v důsledku probíhajících stavebních prací pro uložení IS. Termín prací je od 16. března do 4. května 2017. V úseku vyznačeném SDZ B28, je zákaz zastavení pro všechna vozidla, tedy i vozidla stavby. Zástupce stavby byl na tuto skutečnost upozorněn a slíbil zjednat nápravu.

   S pozdravem


   Ing. Miroslav Kurka
   referent oddělení dopravy

 • Otázka: oprava ulice V Podhájí (Ullrichova 09.02.2017 20:31) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, na kdy je plánována kompletní rekonstrukce vozovky v ulici V Podhájí. Současný stav vozovky je již neúnosný.

  Děkuji
  Ullrichová
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 10.2.2017 10:06)

   Vážená paní Ulrichová,
   místní komunikace V Podhájí je v majetku hl. m. Prahy. Správu, rozvoj a údržbu provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy se sídlem Řásnovka 8, Praha 1. Oblast MČ Praha 4 je svěřena OS JIH  pod vedením Ing. Rezka, tel. 257 052 352. Vážená paní Ulrichová, Váš dotaz byl předán k přímému vyřízení správci komunikace TSK hl. m. Prahy.

   S pozdravem


   Bc. Petr Vlasák

   vedoucí oddělení dopravy

  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 9.3.2017 15:49)

   Dobrý den,
   k Vámi zaslanému upozornění na celkovou rekonstrukci komunikace v ul. V Podhájí sdělujeme, že na komunikaci byl zpracován návrh opravy a ten je zařazen na investičním oddělení. Termín opravy závisí na výši přidělených finančních prostředcích, dopravní důležitosti komunikace a na již dříve zařazených akcích. Do doby celkové rekonstrukce zde i nadále budou probíhat alespoň provizorní opravy k zajištění sjízdnosti.

   S pozdravem

   Ing. Eva Nováková
   Technická správa komunikací hl. m. Prahy

 • Otázka: Technický stav ulice Přímetická (Roman Ožana 09.03.2017 7:25) – Doprava a parkování
  Dobrý den,

  rád bych se informoval, zda se plánuje řešit technický stav ulice Přímetická. Cesta je po letošní zimně výrazně poškozené (výmoly do hloubky 10 cm) - touto ulicí se zásobují obchody na ul. Budějovická - což současnému stavu dost přispělo.

  Díky za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 9.3.2017 15:35)

   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět, postupujeme jej odpovědnému orgánu, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

   S pozdravem


   Ing. Jan Hartman
   referent oddělení dopravy

 • Otázka: Doprava ulice Pod Višňovkou (Nováková 21.02.2017 20:16) – Doprava a parkování
  Dobrý den, plánuje Praha 4 nějaké zlepšení dopravní situace v ulici Pod Višňovkou, kde po celý den a noc vč. víkendů projíždí neustále auta přímo pod okny bytových domů? Díky
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 1.3.2017 19:31)

   Vážená paní Nováková,
   ul. Pod Višňovkou je sběrnou místní komunikací II. třídy s odpovídajícím dopravním zatížením. Je kompletně ve správě Technické správy komunikací, která se stará o její údržbu. V této ulici byl v minulosti stavebně zbudován integrovaný zpomalovací práh a povolena celá řada ochranných dopravních prvků, které měly zmírnit plynulost dopravy a zajistit bezpečnost provozu při dodržování zákonné povinnosti účastníků provozu.

   V neposlední řadě byla v současné době zadána odborem životního prostředí a dopravy ke zpracování varianta řešení křižovatky ul. Sulická x Pod Višňovkou a ul. Matek, kde se navrhují a projektují varianty možných změn přednosti v křižovatce a řešení změny průjezdnosti. Uvedené varianty jsou zatím ve fázi návrhů a projednávání možných variant.

   Razantní změny v odklonu průjezdu jsou záležitostí všech dotčených orgánů a nejdou řešit urychleně, bez projednání a naplánování jiných vhodných tras. Doporučujeme sledovat průběžně informační média MČ Praha 4, kde se o všech změnách občané mohou vždy včas dozvědět a reagovat na ně.

   S pozdravem

   Zdeňka Novotná

   referent – dopravní značení
   oddělení dopravy

 • Otázka: Odstavené vozidlo Pod Sokolovnou (Anonym 23.02.2017 8:52) – Doprava a parkování
  Hezký den,

  v ulici Pod Sokolovnou je na chodníku v zákazu stání již několik týdnů odstaveno modré osobní vozidlo. Můžete prosím zajistit odtah, když ho tam majitel tak arogantně nechal?
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 23.2.2017 19:43)

   Dobrý den,
   Váš podnět upozorňující na nekázeň při parkování osobního vozidla v ulici Pod Sokolovnou byl předán Městské policii k prověření a případnému přijetí nutných opatření ke sjednání nápravy.

   S pozdravem


   Ing. Ondřej Horvath
   referent oddělení dopravy

 • Otázka: oprava ulice + nadměrný hluk (Jarošová 13.02.2017 11:59) – Doprava a parkování
  Dobrý den, kdy bude prosím provedena kompletní rekonstrukce ul. Na Chodovci, jedná se hlavně o úsek od autobusové stanice Spořilov směrem ke konečné tramvaje. Tato část je v katastrofálním stavu a vede přímo pod okny obytného domu A1. Jezdí zde 4 linky autobusů a nyní zde začali jezdit nákladní auta - tatrovky a ty díky velkému množství prasklin a děr na silnici způsobují neuvěřitelný hluk již od ranních hodin. Takže nyní máme zde hluk ze Spořilovské a ještě navíc další od nákladních aut. A to už je opravdu trochu moc. Prosím o urychlené řešení. Děkuji Jarošová
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 17.2.2017 11:56)

   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět. Opravy pozemních komunikací na území městské části Praha 4 včetně pozemní komunikace v ulici Na Chodovci má v kompetenci Technická správa komunikací hl. m. Prahy, což je příspěvková organizace hlavního města Prahy, jejímž prostřednictvím město zajišťuje rozvoj, výstavbu, správu, údržbu a opravy pozemních komunikací. Váš podnět byl této organizaci zaslán spolu se žádostí o nápravu. Upozorňuji však, že z technologického hlediska nelze k případné opravě přistoupit okamžitě, ale až v době, kdy venkovní teploty budou trvale i přes noc dosahovat do výše min. 5 °C, jinak by nebylo možné zajistit potřebnou kvalitu provedení opravy.

   Co se týče hlučnosti, lze se domnívat, že případná oprava vozovky pozemní komunikace přispěje ke snížení hluku v uvedené lokalitě. V případě potřeby se lze též obrátit na Hygienickou stanici hl. m. Prahy, která je v souladu s platnými právními předpisy příslušná řešit podněty a stížnosti obyvatel Prahy na hluk (http://www.hygpraha.cz/ ). Pokud máte podezření na překračování hygienických limitů hluku a vibrací z provozu na pozemních komunikacích, podejte na hygienickou stanici podnět, ve kterém uveďte, o jaký zdroj obtěžování se jedná, kde je umístěn a kdy nejvíce Vás obtěžuje (den v týdnu), ve které denní či noční době. Dále uveďte Vaši kontaktní adresu nebo telefonní číslo, aby se na Vás mohl obrátit kompetentní pracovník hygienické stanice.

   Případně můžete využít kontakty na webových stránkách a o postupu se informovat přímo u hygienické stanice (http://www.hygpraha.cz/obsah/kontakty_33_1.html
   ). V případě, že bude prováděno měření hluku, které hygienická stanice provádí obvykle bezplatně, je nutná Vaše součinnost při realizaci tohoto měření.

   S pozdravem


   Mgr. Martin Habětínek
   referent oddělení dopravy

 • Otázka: Podolské nábřeží (Jiří Vedral 01.02.2017 16:58) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  hodláte nějak řešit každodenní kolony na Podolském nábřeží od vodárny až ke Dvorcům. Posledních asi půl roku po obou stranách ulice parkují auta a ubyl tak jeden jízdní pruh. Někdy stojí kolona aut skoro až benzínové pumpě. V létě jsou to většinou bruslaři nebo lidi jdoucí do Žlutých lázní, ale podle sněhu na autech je dobře vidět, že některá auta tam klasicky parkují i několik dní
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 17.2.2017 11:52)

   Vážený pane Vedrale,
   postupujeme Váš podnět ve věci parkování na Podolském nábřeží, příslušnému silničnímu správnímu úřadu, odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, přímo k rukám referentky oddělení - Ing. Andrea Davidová, tel.  236 004 436, k dalším případným krokům a dále přímému vyjádření k obsahu Vašeho podnětu.


   Jedná se o ulici Podolské nábřeží, která patří do vybrané komunikační sítě zařazením do I. třídy.

   S pozdravem


   Zdeňka Novotná

   referent – dopravní značení
   oddělení dopravy

 • Otázka: Dopravní značka 30 km (V. Tesárek 15.02.2017 8:37) – Doprava a parkování
  Dobrý den, prosím o info, zda dopravní značka,přikazující rychlost(30),umístěná v ulici Údolní cca 50 m za viaduktem směrem od Branického pivovaru nahoru je osazena Silničním správním úřadem nebo ji tam někdo svévolně osadil? Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 17.2.2017 11:46)

   Vážený pane Tesárku,
   děkujeme za Váš dotaz. Předmětné svislé dopravní značení B20a (30) bylo v citovaném úseku ulice Údolní řádně povoleno, a to opatřením obecné povahy pro stanovení místní úpravy silničního provozu. Značka zde byla umístěna se souhlasem Policie ČR - Dopravního inspektorátu v souvislosti se stavební akcí Technické správy komunikací hl. m. Prahy – „oprava celého povrchu komunikace a změna přednosti křižovatky v ulici Údolní x V Hodkovičkách x Psohlavců“.

   S pozdravem

   Zdeňka Novotná
   referent – dopravní značení
   oddělení dopravy

 • Otázka: Narustajici pocet pricnych prahu? (F. Mastny 10.02.2017 22:48) – Doprava a parkování
  Dobry den,

  bydlim jiz cca 5 let v ulici Nad Strouho v Braniku. Pred nekolika lety byly umisteny pricne prahy na zacatku a na konci ulice. To, ze pricne prahy zpusobuji, ze v lete neni mozne spat s otevrenymi okny, nebot pri prejezdu aut vznika velky hluk, pominu.

  Co me vsak opravdu prekvapilo/rozesmalo/vydesilo, je to, ze cca pred 14 dny byl umisten jiz treti pricny prah do teto ulice - tentokrate ve forme kruhovych "polokouli". Rad bych vedel, jaky je k tomuto duvod?
  Mam ocekavat, ze v nasledujicim roce pribydou dalsi prahy?

  Pokud je argumentem bezpecnost pro chodce, muzete prosim prilozit report, kolik se v teto ulici stalo za poslednich nekolik let nehod? Nepamatuji si, ze by zde k necemu takovemu doslo.

  Dekuji,
  FM
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 15.2.2017 13:37)

   Vážený pane Mastný,
   k instalaci příčných prahů BYLO PŘISTOUPENO PO OPAKOVANÝCH PODNĚTECH A STÍŽNOSTECH završených peticí občanů s trvalým bydlištěm v ulici Nad Strouhou, kdy byla požadována opatření proti dlouhodobě neúnosné situaci ohledně nepřiměřené rychlosti aut zkracujících si cestu touto ulicí do ulic Nad Mlýnem a Ke Krči.


   Petici podpořilo 192 petentů (je k dispozici u vedoucího OŽPAD), kteří byli srozuměni s možnými negativními aspekty (zvýšení hlučnosti, ztížené parkování) a přesto prahy (v počtu 2 až 4) z bezpečnostních důvodů požadovali.

   Po následném projednání s dotčenými orgány (DI PČR) vznikl kompromisní návrh, který obsahoval  3 zpomalovací prvky, z nichž ten třetí již není klasický příčný montovaný zpomalovací práh, ale mírnější zpomalovací terče v polovině vzdálenost mezi podélnými prahy, které rychlost mezi nimi dále účinně snížily. Žádné další zpomalovací prvky či opatření v této ulici nebudou povoleny a tedy ani realizovány.

   S pozdravem


   Jaroslav Vodák
   vedoucí odboru správních agendVytisknout