Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Braník - Jiskrova (Petr Kuhn 30.01.2019 19:07) – Doprava a parkování
  Vážení, opakovaně upozorňujeme i s dalšími sousedy městskou policii na totální parkovací a dopravní anarchii, která každý den v odpoledních špičkách vzniká u místní pošty. Pošta nemá parkování, řidiči parkují naproti poště na silnici, blokují přijíždějící auta z křižovatky a celou tuto křižovatku zablokují. Parkující řidiči nerespektují zákaz zastavení v místě, kvůli frontám na poště tam stojí i desítky minut. Možná to nerespektují i kvůli tomu, že žlutá čára na zemi není vidět nebo nevědí co znamená. Žádám Vás, abyste situaci pomohli řešit - buď ať tam stojí strážník a rozdává pokuty, nebo ať se pošta přestěhuje někam, kde je parkování - budova je pro poštu naprosto nevhodná i z hlediska zajíždění dodávek pro vykládku a nakládku - však se někdy podívejte co ti řidiči dodávek podstupují při couvání 100 m do dvora k poště. Úplně nejlepší by bylo kdyby se pošta přesunula do OC Novodvorská a sloučila se s poštou na Jílovské - tam se totiž také nedá parkovat.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 13.02.2019 16:24)
   Dne 31.01.2019 byla provedena kontrola popisovaného vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) v ul. Jiskrova, zástupcem silničního správního orgánu a Policie ČR DI, popsaném v níže zaslaném podnětu a  k problematice viditelnosti VDZ sdělujeme, že VDZ skutečně není  zřetelné a viditelné a nejméně z 80 % není obnoveno. Z uvedeného důvodu bezodkladně bude vyzván příslušný správce předmětného značení, tj. TSK HMP, a.s., oddělení 2270, dopravní značení, Řásnovka  8/770, Praha 1, ing. Kočí, aby v rámci běžné údržby uvedené značení V 12c v ul. Jiskrova zadal k obnově, (s ohledem na stávající klimatické podmínky).
   V době kontrol nebyla v úseku ul. Jiskrova zaznamenána žadatelem  popisovaná dopravní nekázeň, přesto nelze vyloučit, že k takovým  situacím nedochází během dne. Z uvedeného důvodu bude podnět  postoupen i příslušným policejním složkám k dalšímu opatření a krokům.

   Silniční  správní  orgán není příslušný posuzovat práci policejních složek, ani mu nenáleží řešit dopravu v klidu pro jednotlivé podnikatelské subjekty, jako je pošta, nebo jejich případné přemístění do jiných budov. V takovém případě je nutné obracet se na jiné odpovědné složky.   
    
   S přáním klidného dne
    
   OŽPAD, oddělení dopravy
   MČ Praha 4
 • Otázka: parkovací zony ( Kobzová 05.02.2019 13:15) – Doprava a parkování
  Dobrý den, bydlím v ulici Na Klaudiánce, kde je modrá zona. Jsem v důchodu, ale občas vypomáhám firmě, sídlící mimo Prahu a tak někdy potřebuji zaparkovat služební auto u svého bydliště. Mohu na dobu cca 2 hodiny zaparkovat i v modré zoně, když zaplatím parkovací poplatek, který je v nejbližím okolí 10Kč/hod.?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 08.02.2019 10:44)
   Dobrý den,
    
   v modré zóně je možné parkovat maximálně po dobu tří hodin v kuse za cenu 40,- Kč/hodina. Zaplatit je možné pouze mobilním telefonem prostřednictvím aplikace na adrese mpla.cz.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
    
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
 • Otázka: Termín zřízení parkovací zóny v Podolské (Lukáš Velíšek 03.02.2019 13:42) – Doprava a parkování
  Kdy se předpokládá zřízení parkovací zóny v ulici Podolské jižně od křižovatky s Jeremenkovou? Děkuji předem, Lukáš Velíšek
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 06.02.2019 10:32)
   Dobrý den,
    
   Rada městské části Praha 4 na základě analýzy dosavadního fungování Zón placeného stání (ZPS) požádala Magistrát hl. m. Prahy jako zřizovatele a provozovatele ZPS o jejich rozšíření, a to k 1. červenci 2019. Míč se tedy v této chvíli nachází na straně MHMP a bude záviset na jeho vnitřních schvalovacích procesech, zdali se uvedený termín podaří dodržet. Prozatím jej raději považujte za nezávazný.
    
   S pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
    
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
   ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
 • Otázka: cyklistické stojany (Ondrej Zajac 28.01.2019 18:50) – Doprava a parkování
  Dobrý deň,

  naša firma sa presťahovala na ulicu Nad ostrovem v Podolí.

  Chcem sa opýtať či existuje možnosť žiadať MČ o umiestnenie stojanov. Viem že v minulosti mohli MČ žiadať magistrát a tá akcia už skončila. Tiež si uvedomujem, že sa jednalo hlavne o lokality blízko významných miest ako školy, verejné budovy atď.

  Napriek tomu by ma zaujímalo aké sú možnosti inštalácie cyklostojanov od mestskej časti.

  Vďaka
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 29.01.2019 14:38)
   Dobrý den,
    
   akce trvá. Někdy v dubnu se chystám zpracovat podklady pro Technickou správu komunikací, kde mají umístit cyklostojany v Praze 4. Nějaké místo v ulici Nad ostrovem vhodné s ohledem na podzemní sítě a průchod chodců tam mohu zahrnout. Máte přesnou představu, kde by stojany mohly být? Pokud se to povede, mohly by být namontované odhaduji v srpnu. Napište mi prosím email na Vaclav.Kriz@praha4.cz

   Díky za podnět
   S pozdravem
   Václav Kříž
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Parkování pro rezidenty - reakce na odpověď (Hlavatý 08.01.2019 21:44) – Doprava a parkování
  Vážený pane Habětínku,

  nevím, kdo vám poskytuje podklady kontrol obsazenosti a z jakého časového úseku vychází. Pokud je měřeno i v noci a během víkendů, tak s tím procentem možná souhlasím. V žádném případě Vámi uvedené procento (61%) nemůže odpovídat dopoledním a odpoledním hodinám v pracovním týdnu, kdy je ulice Pujmanová obsazená na 100%. Ve jmenovaném čase to zde vypadá, jak již jsem se zmiňoval v předchozím dotazu, jako takové menší P+R. Pokud by byla vytíženost dle vašich údajů, určitě bych Vás nezatěžoval mými připomínkami.

  Navíc není po levé straně nově vystavěné parkovací stání vyznačeno ani fialovou, natož modrou zónou, stále je zde pouze značka „Pozor projíždíte stavbou“, takže tu v podstatě může zastavit kdokoli, na neomezenou dobu. To, že byla tato parkovací stání vystavěna na úkor zeleně již pomíjím.
  Nestalo se tedy to, co sliboval váš kolega z OŽPAD - David Záruba v odpovědi na dotaz ze dne 25.-26. 10. 2018 viz citace „……….Důvodem pro přesadbu byla potřeba rozšíření parkovacích stání pro místní rezidenty, ovšem s podmínkou zachování stávající zeleně. Tuto podmínku se podařilo bezezbytku naplnit…………..“, a na co jsem poukazoval již v předchozím dotazu (na což jste ani nereagoval).

  To, že není ul. Pujmanová pouze rezidentní oblast je celkem jasné (Bohužel, při povolení výstavby výškových budov na Pankráci nikdo nepočítal s parkováním jejich zaměstnanců). Při výpočtu poměru čistě modrých zón však mělo být přihlédnuto hlavně k počtu obyvatel, kteří zde bydlí a připustit též možnost, že za prací do zdejších kanceláří dojíždějí právě obyvatelé z Prahy 4, která je velmi rozlehlá a mají tímto oprávnění stejné, jako místní rezidenti, kvůli kterým se v podstatě modré zóny zřizují.

  Už se konečně také přestaňte odvolávat na Magistrát hl. města Prahy a zajistěte alespoň částečnou jistotu pro rezidenty vůči rozpínající se výstavbě administrativních budov, nemající, zabezpečení pro zde pracující zaměstnance, jako tomu je v ostatních městských částech Prahy. Podklady a specifičnost místních podmínek pro rozhodnutí MHMP přece musí dávat MČ Praha 4.

  Děkuji předem za doufám, vyčerpávající odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 21.01.2019 14:15)
   Dobrý den,
    
   děkuji za zpětnou vazbu, situaci prověřujeme. Nad rámec předchozí odpovědi doplním, že dle informace, kterou mi poskytl stavební úřad, nebyla nově budovaná parkovací místa v ulici Pujmanové dosud zkolaudována či schválena k užívání, tudíž se na nich parkovat nesmí. Až po dokončení stavby a jejím zkolaudování či povolení k užívání bude možné se zabývat možností začlenění těchto parkovacích míst do zón placeného stání. Co se týče administrativních objektů, tak povolování jejich výstavby jde nad rámec kompetencí oddělení ZPS, nicméně každá taková stavba musí splnit požadavky Pražských stavebních předpisů (PSP) na zajištění dopravy v klidu mimo prostory stávajících pozemních komunikací. Na splnění těchto požadavků dohlíží Úřad městské části Praha 4 v rámci výkonu státní správy, městská část Praha 4 v rámci výkonu samosprávy důsledně požaduje po stavebnících další úpravy projektů spočívající mj. i v navýšení počtu stání nad rámec požadavku PSP. Často se díky tomuto úsilí podaří zajistit další parkovací místa, která původně v rámci projektové dokumentace stavby navržena nebyla.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
    
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
   ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
 • Otázka: Parkování (Petr Holý 18.01.2019 14:58) – Doprava a parkování
  Prosím o podrobné info nejlépe s mapkou týkající se plánovaného rozšíření modrých parkovacích zón. Děkuji Petr Holý.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 21.01.2019 9:44)
   Dobrý den,
    
   studie týkající se rozšíření zón placeného stání do dalších oblastí městské části Prahy 4 byla uveřejněna na těchto webových stránkách dne 10. 12. 2018 - http://www.praha4.cz/Studie-dopravy-v-klidu-v-Praze-4.html. Součástí studie je i množství mapových podkladů.
    
   přeji hezký den
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
    
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
   ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
 • Otázka: Parkování (Jiří 11.01.2019 6:33) – Doprava a parkování
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli lze získat povolení parkování pro firemní vůz ikdyž mám jen platnou nájemní smlouvu na byt. Děkuji Hezký víkend
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 11.01.2019 9:42)
   Dobrý den pane Jiří,
    
   dle aktuálně platné metodiky magistrátu HMP pro zóny placeného stání (http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/12/Metodika pro vydavani parkovacich_karet-opravneni.pdf) může rezidentské parkovací oprávnění (1200,- Kč za rok) získat pouze ten, kdo má trvalé bydliště na příslušné městské části. Pokud byste na příslušné městské části vlastnil nemovitost, případně na ní podnikal (tedy měl zde sídlo nebo provozovnu), bylo by možno získat vlastnické resp. abonentské oprávnění (7000,-Kč za rok)… Na nájemní smlouvu, bohužel,  nelze žádné parkovací oprávnění vystavit.
   Pokud byste měl případně nějakou nejasnost, můžete nás kontaktovat i  telefonicky.
   Telefonní spojení na výdejnu naleznete na internetových stránkách „Parkuj v klidu“ vs Praha 4 (http://www.parkujvklidu.cz/zakaznici-zon-placeneho-parkovani/mestska-cast-praha-4/.
    
   S pozdravem
    
   Zdeněk Abramcov
   Odbor životního prostředí a dopravy
   Referent zón placeného stání
   MČ Praha 4
    
 • Otázka: Rezidenti a prkování (Radim Smid 06.01.2019 21:27) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  na úvod řeknu, že jsem rezident a mám zaplacen poplatek na rok a bydlím v ulici Nad studánkou.
  Moje dotazy:
  1, Zamýšlel se někdo nad počtem parkovacích míst vs. počet bytových jednotek? Výsledek je naprosto jasný že se se svými auty nevejde ani 1/3 obyvatel této oblasti)
  2, proč se společně se zavedením parkovacích zón zavřelo a prodalo rozsáhlé parkoviště v ulici Sdružení, namísto toho aby se zde postavil parkovací dům viz. můj bod 1?
  3, Jak máme vyřešit situaci s nemožností zaparkovat i po 20minutovém ojíždění širokého okolí bez možnosti umístit vůz, tak abychom nebyli vystaveni riziku pokuty?
  4, Jaká je zákonná lhůta pro informování vlastníka vozidla, že se dopustil prohřešku?(osobně se mi nelíbí, že přestože máte mailové adresy, korespondenční adresy a dost možná i telefonní čísla alespoň na rezidenty, tak posíláte pokuty po více než měsíci?)

  Závěrem bych vyjádřil lítost nad celou parkovací situací, která je horší než byla před zavedením zón a namísto slibované úlevy pro rezidenty jsme se stali (krom 1200,-/ročně) slušným zdrojem příjmu městské kasy.
  Považuji zavedení zón za tah nepromyšlený a nedokonalý bez potřebných následných opatření k uspokojení již tak malého počtu parkovacích míst.
  Pokud jste část obyvatel chtěli donutit prodat auto a další i s auty vystěhovat mimo Prahu 4, je to zajímavý způsob, ale poněkud nečestný.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 11.01.2019 9:39)
   Dobrý den,
    
   děkujeme za Váš podnět. Při navrhování parkovacích prostor v rámci zón placeného stání postupoval projektant jednak v souladu se zákonem o silničním provozu, ale též v souladu s příslušnými normami ČSN a technickými předpisy Ministerstva dopravy. Zóna tudíž nemohla být vyznačena v místech, kde by jejím důsledkem byla nedostatečná šíře jízdního pruhu či nedostatečný rozhled před křižovatkami či vjezdy (parkující vozidla by tvořila optickou překážku a byla tudíž v daném prostoru nežádoucí). Silniční správní úřad, který dopravní značení stanovoval, nemůže povolovat parkování v místech, kde je to nebezpečné. Celkové množství parkovacích míst je odvislé především od stavební dispozice konkrétní pozemní komunikace. Projektant jednotlivé parkovací úseky osobně prověřoval a podobu zón schválila kromě silničního správního úřadu i Policie ČR jako orgán zodpovědný za dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Ve Vámi uvedené lokalitě bylo též nutné zohlednit požadavky ostatních rezidentů, aby mohli bez problémů užívat garáže, které se zde v poměrně velkém počtu nachází. Co se týče parkoviště v ulici Sdružení, tak jeho vlastníkem nebyla městská část Praha 4, ale soukromý subjekt, nejsem tudíž schopen jakkoliv komentovat důvod jeho prodeje. Ve věci přestupků orgán policie učiní nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem a následně věc oznámí správnímu orgánu. Tyto úkony zaberou určitý čas, který nejsme schopni ovlivnit. Promlčecí lhůta přestupku činí jeden rok, v případě jejího přerušení se prodlužuje na tři roky.
    
   S pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
    
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
 • Otázka: navštěva (Růžena 08.01.2019 20:31) – Doprava a parkování
  Dobrý večer, je možné, aby víkendová návštěva parkovala v ulici Plamínkové zadarmo? Potřebuje nějakou návštěvnickou kartu či jiný "dokument" vkládat za přední sklo? Od kdy do kdy přesně /vc. hodiny/ parkování zadarmo platí? Děkuji za info.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 09.01.2019 10:29)
   Dobrý den paní Růženo,

   aktuální provozní doba zón placeného stání na Praze 4 je ve všední dny, od 8:00 do 20:00 hodin. Mimo tuto dobu, včetně víkendu, mohou na těchto zónách parkovat všichni, tedy i ti, kteří žádné parkovací oprávnění nevlastní.
   Žádné papírové dokumenty se za přední sklo nevkládají…
    
   S pozdravem
    
   Zdeněk Abramcov
   Odbor životního prostředí a dopravy
   Referent zón placeného stání
   MČ Praha 4
 • Otázka: Parkovani (Petr 08.01.2019 8:11) – Doprava a parkování
  Dobry den, pritelkyne ma sve auto a bydlime na Praze 4 v Michli. Nema zde ale hlasene trvale bydliste. Za jakych financnich podminek, by se dala parkovaci karta poridit? Dekuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 08.01.2019 9:54)
   Dobrý den pane Petře,
    
   dle aktuálně platné metodiky magistrátu HMP pro zóny placeného stání (http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/12/Metodika_pro_vydavani_parkovacich_karet-opravneni.pdf) může rezidentské parkovací oprávnění (1 200,- Kč za rok) získat pouze ten, kdo má trvalé bydliště na příslušné městské části a zároveň je zapsán v technickém průkazu vozidla jako jeho vlastník. Jestliže by Vaše přítelkyně  vlastnila na městské části Praha 4 nemovitost, mohla by získat tzv. vlastnické oprávnění (7 000,- Kč za rok).
   Pokud byste měl případně nějakou nejasnost, můžete nás  kontaktovat  i  telefonicky.
   Telefonní spojení na výdejnu  naleznete na internetových stránkách „Parkuj v klidu“ vs Praha 4 (http://www.parkujvklidu.cz/zakaznici-zon-placeneho-parkovani/mestska-cast-praha-4/.
    
   S pozdravem
    
   Zdeněk Abramcov
   Odbor životního prostředí a dopravy
   Referent zón placeného stání
   MČ Praha 4


Vytisknout