Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: ul. Vltavanů (Tomáš Krčma 08.12.2017 9:47) – Doprava a parkování
  Dobrý den,

  poslední dobou se stále více řidičů naučilo objíždět zácpy před uzlem Modřanská x Jižní spojka od jihu po ul. Vltavanů, kam najíždí od křitovatky s Čs. Exilu nebo V Náklích. Nejen, že se tvoří zácpy v ul. Vltavanů a blokuje tím místní provoz k areálu ledáren, sportovištím atd., ale též málokterý řidič respektuje povolenou rychlost 30 km/h a ohrožuje tak chodce a cyklisty, o jejich komfortu nemluvě. Domnívám se, že řešením by mohla být instalace značek "Průjezd zakázán". Též by mě zajímalo stanovisko úřadu P4 k obchvatu Komořan, který prosazují někteří představitelé P12 a vedl by k výraznému zhoršení už tak špatné situace v ul. Modřanská.

  Děkuji
  Tomáš Krčma

  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 18.01.2018 9:08)
   Dobrý den,
    
   komunikace Modřanská je kapacitní místní komunikací I. třídy, která přivádí dopravu z jižní části Prahy směrem na Smíchov či dále do centra Prahy, je tedy nutné počítat s tím, že v ranní špičce zde bude docházet ke zpomalování dopravy, resp. k dopravním zácpám. Rovnoběžná komunikace Vltavanů je účelovou komunikací, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi, z čehož vyplývá, že skutečně není určena pro transitivní dopravu. Na druhou stranu však též platí, že tato pozemní komunikace je veřejně přístupnou účelovou komunikací. Situaci prověříme v průběhu ranní špičky přímo na místě a na základě tohoto pozorování vyhodnotíme. Za podnět Vám děkujeme.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   referent oddělení dopravy
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
 • Otázka: Bajer (Kristýna 08.01.2018 17:44) – Doprava a parkování
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné zřídit před domem vyhrazené parkovací místo, konkrétně v ulici Pod Stárkou čp 1560/35 tak, aby zde mohli stát jen majitelé jednotek v domě a jeho obyvatelé? Aktuálně je v ulici u domu upraven prostor pro cca 6 automobilů, nicméně zde parkují zaměstnanci okolních firem, návštěvníci tenisových kurtů apod. a jelikož se na sousedním pozemku má stavět další, poměrně velká společnost, předpokládáme, že se situace nadále zhorší. V ulici před domem nejsou ani plánovány modré zóny, takže není možné vyřešit třeba tímto způsobem.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 12.01.2018 8:58)
   Dobrý den,

   zřízení vyhrazeného parkovacího místa je možné na podkladě žádosti doložené nájemní smlouvou uzavřené mezi uživatelem a Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s. Situování park. místa musí být v souladu se zákonem o provozu na poz. komunikacích a odsouhlaseno Policií ČR. Za užívání parkoviště je stanoven místní poplatek za užívání veř. prostranství ve výši 10,- Kč za m2 a den pro městskou část Praha 4. Další poplatek účtuje TSK HMP. Úhrnná roční výše poplatků činí cca 50 tisíc Kč (při denním užívání; možno zkrátit na pracovní dny).

   Ing. Jan Hartman,
   úředník - oddělení dopravy OŽPAD
   Úřad městské části Praha 4
    
 • Otázka: digitalni karta (petra mrackova 09.01.2018 12:57) – Doprava a parkování
  dobry den jen sem se chtěla zeptat jestli výměnu digitalní karty mužu udělat i v Praze,nebo musím na moravu.kde mám trvalé bydliště.děkuji za odpověd
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 09.01.2018 14:31)
   Vážená paní Mračková,

   pokud se Váš dotaz týká vydání paměťové karty řidiče  obraťte se prosím na MHMP Odbor dopravně správních činností Na Pankráci 1685/17, Praha 4,  tel. 236 005 490, který má tuto činnost ve své kompetenci.

   Přeji hezký den
   Petr Vlasák
   ÚMČ Praha 4
    
 • Otázka: doprava Kaplická ulice- Milevská (Švarcová Ivana 19.12.2017 15:08) – Doprava a parkování
  Z jednosměrné Kaplické ulice se vyjíždí na obě strany na Milevskou ulici. Tento výjezd je nebezpečný jak pro řidiče tak pro chodce. Řidič nevidí doleva, kde stojí i přes žlutou čáru auta, nevidí na přechod pro chodce k němuž stojí po obou stranách zaparkovaná auta. Chodci Kaplické nevidí na přijíždějící auta zleva Milevské ulice tak z Kaplické opět přes zaparkovaná auta. Milevská ulice je značně frekventovaná a rychlá ulice. Proč není možné uspořádat Kaplickou jednosměrnou v opačném směru s výjezdem do klidnější a méně frekventované ulice K sídlišti? Přechod pro chodce na konci Kaplické zajistit sloupky proti nevhodnému parkování ? Švarcová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 05.01.2018 9:06)
   Dobrý den,
    
   situaci jsme prověřili na místě v součinnosti se zástupcem Policie ČR. Souhlasíme, že rozhledové poměry v místě nejsou ideální, proto již v roce 2012 vydal náš odbor stanovení místní úpravy silničního provozu, jímž bylo ve Vámi uvedené křižovatce umístěno dopravní zrcadlo, které by mělo vyjíždění z Kaplické usnadnit. Prohlídkou v terénu jsme však zjistili, že zrcadlo je oproti vydanému stanovení umístěno na špatném místě a neplní tudíž svou funkci. Navíc se jedná o jiný menší typ zrcadla, než byl povolen. Požadavek na nápravu jsme zaslali správci komunikace, který by ji měl zajistit. Pravomoc postihovat provozovatele vozidel parkujících na žluté čáře mají strážníci městské policie, na které je vhodné se v těchto případech obracet. Místní úpravu silničního provozu spočívající v obrácení jednosměrného provozu na komunikaci Kaplická iniciovat alespoň prozatím nebudeme, neboť preferujeme tu variantu, aby automobily nejezdily k místní škole a dále do obytné oblasti, ale naopak ven. Úpravou by též mohlo dojít ke kolizi s připravovaným projektem zón placeného stání.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   referent oddělení dopravy
    
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
   ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
 • Otázka: Řidičský průkaz (Jaromír Podhradský 01.01.2018 21:56) – Doprava a parkování
  Kde se na Pha 4 vyměňují ŘP. Děkuji Podhradský J
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 02.01.2018 13:21)
   Vážený pane Podhradský,

   výměnu řidičského oprávnění má ve své kompetenci Odbor dopravně správních činností MHMP se sídlem Business Centrum Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19  Praha 4

   Přeji hezký den
   Petr Vlasák
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: odstranění autovraku (Jan Houska 26.12.2017 14:55) – Doprava a parkování
  Dobrý den , chtěl bych se zeptat , kdo je odpovědný a má na starosti vyhledávání a likvidaci autovraků nacházejících se na veřejných komunikacích , patřících Městské části? Případně jaký je postup pro nahlášení takového to autovraku ?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 27.12.2017 11:27)
   Vážený pane Housko,

   v případě tzv. vraku se postupuje dle zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ust. § 19 c) kdy silniční správní úřad ÚMČ Prahy 4 uloží provozovateli vraku na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost odstranit vrak odstavený mimo pozemní komunikaci, lhůta pro odstranění vraku po uplynutí pravomocné povinnosti činí 2 měsíce. Návrh k odstranění vraku podává za vlastníka komunikace hl.m.Prahy Správa služeb hl.m.Prahy http://www.sshmp.cz/cs, která má evidenci vraků a oprávnění za vlastníka komunikace k této činnosti ve své kompetenci. Při nahlášení možného vraku tedy vozidla, která je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla uveďte typ vozidla případnou r.z. barvu a místo, kde se vozidlo nachází, hlášení prosím proveďte na SSHMP.

   Přeji hezký den

   Petr Vlasák
   Odbor životního prostředí a dopravy
   ÚMČ Praha 4 
 • Otázka: Křižovatka u Nemocnice Krč (Pavel Martoch 12.12.2017 19:47) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  Rád bych se zeptal, z jakého důvodu došlo po instalaci nových semaforů(o víkendu kolem 17.11.2017) na křižovatce Vídeňská x Zálesí k naprosto nevhodné úpravě intervalů světel. Dříve u starých semaforů byla zelená od Zálesí vždy tak dlouho, že se vyprázdnil prostor až ke křižovatce Štůrova x Zálesí, nyní je výrazně "zvýhodněn" průjezd Vídeňskou a dochází tak k totálnímu ucpání křižovatky Zálesí x Štůrova, kterou nelze projet žádným směrem, následně se ucpává ulice Štůrova až k zastávce Tempo a to prosím i např. teď v 19:30 hod. Domnívám se, že v zájmu MČ by mělo být upřednostnit na takto vytížené křižovatce směr, ze kterého jezdí mnohem víc linek MHD (od Krče, Novodvorské, Modřan, Písnice, Lhotky...) které jsou v současné době pravidelně zpožďovány, není problém jet úsek Sídliště Krč - Kračerov autobusem MHD i 20 minut, což považuji za neúnosné. Prosím o sdělení, proč instalací nových semaforů došlo k této neakceptovatelné změně, která možná lépe zprůjezdnila Vídeňskou pro tranzitující středočechy, ale bohužel zhoršila dopravní dostupnost Kačerova / jižní spojky všem obyvatelům Krče, Písnice, Novodvorské, Lhotky.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 19.12.2017 9:23)
   Vážený pane Martochu,
    
   děkujeme Vám za podnět k světelné signalizaci na křižovatce Vídeňská – Zálesí. Váš podnět prověřila TSK, a.s. s následujícím stanoviskem:
    
   Na křižovatce Vídeňská - Zálesí je v současné době obnovená signalizace ve zkušebním provozu. Při obnově bylo na křižovatce po schválení silničním správním úřadem nasazeno dynamické řízení s preferencí autobusů. Z důvodu preference autobusů navrhl projektant dopravního řešení vkládání volna na některých vjezdech (Vídeňská, Zálesí) v rámci jednoho cyklu i vícekrát. Váš podnět považujeme za oprávněný, protože signalizace výrazně preferuje vozidla na Vídeňské ulici, zatímco na vjezdu z ulice Zálesí je nedostatečná kapacita a i plánovaná preference autobusů MHD se tak zde díky vzniklým kolonám minula účinkem. Proto budeme po projektantovi požadovat v rámci vyhodnocení zkušebního provozu napravení tohoto stavu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kosteasová
   ved.odd. řízení dopravy
   Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.
 • Otázka: veřejná účelová komunikace (Martin Kočí 15.12.2017 21:17) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  můj dotaz se týká parcely č. 1770/63 k. ú. Podolí která je dle dostupných informací z Technické správy komunikací hl. m. Prahy veřejnou účelovou komunikací NN 2236 ve vlastnictví hl. m. Prahy.
  Na této veřejné účelové komunikaci byla kdysi umístěna dopravní značka zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhy. Tato dopravní značka zde již minimálně deset let není. V poslední době, zejména výstavbou nových kanceláří na Pankráci, se z této veřejné účelové komunikace stává parkoviště. Auta zde parkují a to většinou i na trávníku, který tím ničí. V neposlední řadě tato komunikace je hlavní spojnicí základní školy, mateřské školy a DDM Prahy 4 - Amfora a je tak hodně využívána dětmi.
  Dle ust. § 7 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, je účelová komunikace pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
  Myslím si, že by bylo vhodné, kdyby se městská část zasadila o zvýšení bezpečnosti na této veřejné účelové komunikaci osazením příslušné dopravní značky, jako již v minulosti.
  Děkuji za vyjádření.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 19.12.2017 9:19)
   Dobrý den,
    
   děkujeme Vám za Váš  podnět. Uvedená komunikace  je vedena  jako veřejná účelová komunikace  a patří pod správu  hlavního města Prahy.  Z tohoto důvodu  Váš  podnět  postupujeme na  oddělení  pozemků Magistrátu hl. m. Prahy s tím, aby bylo stávající značení na vozovce obnoveno dle původního povolení. 
    
   S přáním pěkného dne,
   OŽPAD, oddělení dopravy
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: stav komunikace a chodníku (Martina Skuhravá 05.12.2017 20:29) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  již mnoho let nás trápí špatný stav povrchu silnice v ulici Na Lánech a též katastrofální stav chodníků v téže ulici, a to mezi křižovatkami s ulicí Na Dílech a Na Líše. Zejmébna v zimním období se velmi špatně tak nerovný povrch ometá, i v případě, kdy někteří majitelé rodinných domků v ulici jsou ochotni úklid provádět.
  Plánuje se v dohledné době oprava?
  Děkuji,
  Martina Skuhravá
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.12.2017 12:55)
   Dobrý den.

   Váš podnět postupujeme zástupci Technické správy komunikací hl.m. Prahy, která provádí opravy místní komunikace v ul. Na Lánech, jejímž vlastníkem je hlavní město Praha.
   S pozdravem

   Ing. Jan Hartman, oddělení dopravy
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Jalodvorská (Rathouzová Lenka 02.11.2017 11:27) – Doprava a parkování
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat z jakého důvodu je stále uzavřena silnice Jalodvorská, když práce se zde žádné neprovádí min. 3 týdny a místním obyvatelům je již silnice přístupná. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 06.12.2017 15:53)
   Dobrý den,

   za OST sděluji, že dnes byla doručena žádost o kolaudační souhlas. Kdy bude povoleno užívání nelze předjímat.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4


Vytisknout