Dětská linka bezpečí

zpět na titulní stranu FAMILYWEBU

Dětské krizové centrum, o.s.
V Zápolí 1250, Praha 4 – Michle

tel.:  241 480 511, 777 664 672
email: problem@ditekrize.cz
internet: www.ditekrize.cz

Telefonická linka důvěry: 241 484 149, 777 715 215

Poskytované služby:

Zabývá se problematikou syndromu CAN (syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Externě spolupracující právníci konzultují v rámci rozšířené nabídky služeb DKC problémy týkající se sociálně právní ochrany dětí (zák. č. 359/99 Sb.).Bezplatné právní poradenství je poskytováno každý první čtvrtek v měsíci od 19 -21 hodin). Pouze však pro předem objednané klienty (objednání na tel. čísle 241 480 511). Využít je možné také email dkc@ditekrize.cz a to v průběhu celého měsíce.

 

Nadace Naše dítě
Ústavní 95, Praha 8

fax: 266 727 911
email: nadace@nasedite.cz  
internet: www.nasedite.cz


Linka právní pomoci: 777 800 002

Poskytované služby: 

Linka právní pomoci poskytuje právní rady týkající se dítěte,  právní problémů v oblasti vztahů mezi rodiči a dětmi, v oblasti pěstounské péče, osvojení dítěte, dítěte v ústavní výchově, trestného činu spáchaného na dítěti. Linka je v provozu každou středu v době od 10.00 do 18.00 hod. zdarma. Právní radu ohledně problému týkajícího se dítěte.poskytuje linka bezplatně. Linka je určena pouze pro telefonické poradenství. Své dotazy ohledně problému týkajícího se dítěte můžete také zaslat na e-mailovou adresu lpp@nasedite.cz.

 

Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Ústavní 91/95, Praha 8 – Bohnice

tel.: 266 727 79
chat: http://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami
emailová poradna: pomoc@linkabezpeci.cz
email: info@linkabezpeci.cz
internet: www.linkabezpeci.cz


Linka bezpečí: 116 111
Linka vzkaz domů 116 111
Rodičovská linka 606 021 021

Poskytované služby: 

Sdružení Linka bezpečí bylo založeno v r. 1994 za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech.

 

Středisko náhradní rodinné péče
Jelení 91/7, Praha 1

tel.: 233 355 309
email:info@nahradnirodina.cz  
internet: www.nahradnirodina.cz

Infolinka: 233 356 701

Poskytované služby: 

Středisko náhradní rodinné péče provozuje internetovou poradnu poskytující poradenství v otázkách náhradní rodinné péče. 

 

Růžová linka – Česká společnost na ochranu dětí na 3. LF
Ruská 87, Praha 10
(budova UK v Praze - 3. LF, 3. podlaží, místnost č. 332)

email: mail@ruzovalinka.cz


Telefonická linka pro děti a mladé lidi ve stavu akutní krize: 272 736 263

Poskytované služby: 

Telefonní krizová linka pro děti a mladistvé na území ČR, komplexní programy pro děti a mladistvé z Prahy 10. Poradna Růžovka  pro dětské oběti násilí je v provozu každé úterý od 12 do 18 hodin, E-mail: poruzovka@centrum.cz. LINKA.RŮŽOVKA je poradenské centrum poskytující základní informace o právech dětí, ochraně dětí před všemi formami interpersonálního násilí a zejména ochraně dětských obětí násilí.

 

Zveřejněno: 08.01.2014 – tiskový referent David Polák
Vytisknout