Buďme hrdé na úroveň našich mateřských škol

Začátkem června jsem měla možnost účastnit se mezinárodního semináře ICT v praxi mateřských škol. Z České republiky jsme byly 4, další účastnice byly učitelky z Malty, Dánska, Velké Británie a z hostitelské  země Norska. Můžeme být pyšné, že v našich mateřských školách hojně využíváme digitální pomůcky, které nám hostitelé předváděli, jako jsou např. mluvící skřipce, programovatelná včelka Bee Boot a další.MŠ 4 Pastelky - logo

Díky ochotné paní ředitelce jsem mohla mimo oficiální program navštívit 2 předškolní zařízení. Obě školky jsem si prohlédla, co se týká zařízení a vybavení, nemůžeme si ani trochu stěžovat, ba právě naopak. Hraček pro rozvoj námětových i didaktických her máme několikanásobně více k dispozici než v těchto školkách. Oni mají zase na rozdíl od nás možnost mít ve řídě mnohem více dospělých, než u nás. Ve této školce jsou děti už od jednoho roku až do začátku povinné školní docházky. Plán práce připravují učitelky s univerzitním vzděláním, středoškolačky se pak podílejí na jeho realizaci.

Co se týká stravování, jsou na tom naše děti mnohem lépe. V Oslu si děti donáší z domova dopolední svačinu a oběd, většinou různé obložené chleby nebo bagety, jim připravují učitelky (před několika lety byla z úsporných důvodů zrušena místa kuchaře) Pouze jednou týdně mají děti teplý oběd, ale nepředstavujme si polévku a druhé jídlo. Většinou to jsou jednoduché pokrmy jako špagety s omáčkou, rýže apod. A samozřejmě, ani tak přísné hygienické předpisy, jako jsou u nás, zejména počty toalet, umývadel.. tady neznají.

Kontrolní činnost provádí úřad města jako zřizovatel a týká se pouze finančního hospodaření a účetnictví. Něco jako naše školní inspekce tady neexistuje. Za pedagogickou práci a její kvalitu v plné míře odpovídá ředitelka. Jsem ráda, že jsem měla možnost si tyto státní školky prohlédnout.Nikdy neškodí kouknout se za hranice, abychom si vážili toho, co u nás máme.

Zdenka Nováková
ředitelka Mateřské školy 4 pastelky
Zveřejněno: 27.06.2016 – tiskový referent David Polák
Vytisknout