Bezplatné ranní družiny pomohou školákům i rodičům

Praha 4 se rozhodla trvale podpořit bezplatný provoz ranních školních družin pro žáky na 1. stupni základních škol. Rada městské části schválila navýšení provozního příspěvku základním školám zřizovaným městkou částí na zajištění ranní družiny v celkové výši 607.000 Kč. Důvodem je zajištění bezpečnosti žáků a podpora sladění osobního a pracovního života jejich rodičů.

 

„Mnoha rodičům našich žáků začíná pracovní doba v zaměstnání dříve než v půl osmé ráno, nebo občas musí vyrazit do práce dříve, proto posilujme ranní provoz školních družin tak, aby zázemí školy mohli v době před zahájení vyučování využívat všichni žáci prvního stupně,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS). „Rada naší městské části posílila školám prostředky na provoz jejich školních družin, což školám umožní nabízet ranní družinu rodičům bezplatně.“

 

Tento projekt zahájila městská část Praha 4 zkušebně v prvním pololetí školního roku 2015/2016. Cílem je umožnit všem žákům 1. – 5. tříd základních škol, aby mohli všichni žáci před zahájením školní výuky využít prostor školní družiny, kde stráví příjemně a bezpečně čas do zahájení vyučování se svými spolužáky, a zároveň tato služba poskytne rodičům prostor pro sladění soukromého a profesního života. 

 

Ranní družina se týká téměř 6.000 dětí. Školáci si mohou pod dozorem pedagogického pracovníka hrát, číst popřípadě se připravovat na výuku. Mohou ji navštěvovat i ty děti, které do odpolední družiny nechodí, a nemusí tak čekat na zahájení vyučování venku před školou.
Zveřejněno: 11.02.2016 – tiskový referent David Polák
Vytisknout